Als er geen zelfwerkende waarheid in je hand wordt gelegd

Verloren levenswaarheden zijn altijd alleen maar verloren in ons bewustzijn, niet in het leven zelf, want de waarheden zijn altijd al waar geweest en zullen altijd waar zijn.

Deze waarheden zijn dus niet zelf in verloren staat.

Maar in onszelf zijn ze in verloren staat.

Zo verloren, dat als ze ineens voor je neus staat, je niet weet wat je met haar moet. Want ze refereert aan een totaal leeg gebied in jezelf: precies het gebied in jouzelf dat altijd leeg moest blijven, het gebied in jouzelf waar je nooit uit mocht putten, omdat de agressors anders boos zouden worden.

En nu heb je met die verloren levenswaarheid (in haar essentie niet verloren, maar ze was in jouw eigen bewustzijn verloren), ineens de SLEUTEL tot precies dat gebied in handen. En die sleutel, die verloren levenswaarheid, blijkt volkomen zelfverklarend te zijn, blijkt volkomen zelf de contouren van dat innerlijk verloren gebied zichtbaar te maken.

En als je zelf niet in staat bent om het te zien, dan heb je maar 1 persoon op aarde nodig die het wel ziet, en het dus kan aanwijzen, waardoor je het zelf ook kunt zien.

De niets kostendheid van ons bestaan is die verloren waarheid. Verloren in onszelf. Verborgen dus in onszelf (we mochten haar niet meer in onszelf terugvinden, herkennen). Maar ze is al lang weer terug. En ze verklaart zelf alles.

Ons niets kostend bestaan, in de fysieke wereld operationeel gemaakt via ons niets kostend bestaansgeld, verklaart zelf alles. Je hebt er geen econoom voor nodig, geen politicus, geen spiritueel, niets.

De niet meer verloren waarheid zelf, doet zelf het volledige werk in jouw bewustzijn, nu ze niet meer verloren is in jouw bewustzijn.

Ze laat zelf zien:

  • Dat vanuit ons niets kostend bestaan(sgeld), alle structuren oplossen, en alle daarbij horende belastingen, en alle gecreëerde armoede.
  • Dat alle verhalen over elkaar niet waar zijn.
  • Dat we altijd al niets gekost hebben en nooit wat zullen kosten.
  • That we are the economy of certainty.
  • Dat het niet waar is dat er geen oplossing is voor de systeeminstabiliteit.
  • Dat de wereld zich de tering schrikt van haar (zie iedereen jaar in jaar uit wegrennen), omdat het verheerlijken van getallenbrabbelende mannen er niet meer mee mogelijk is (lees, het je achter die mannen verschuilen niet meer mogelijk is)
  • En ga zo maar voort….

Als iemand niet een dergelijke, zelfverklarende levenswaarheid in je handen legt, dan kan je er donder op zeggen dat het een kanalisator is. En als je die wilt adoreren (getallen brabbelende mannen, of zichzelf spiritueel noemende vrouwen wilt adoreren), dan is dat, omdat je zelf de kracht van de zelfverklarende waarheid niet wilt verdragen, want ze maakt ook zoveel helder of jouw eigen oude levenspad, jouw eigen oude aannames, en ga zo maar door.

En daarom vindt de wereld het helemaal geen vreugdevolle boodschap, dat we niets kosten. Nee, de wereld verafschuwt deze levenswaarheid. En precies aan die wereld dient het individu niet geofferd te worden. Ook dat maakt de levenswaarheid dat we niets kosten, zichtbaar; het individu dient nooit, nooit meer opgeofferd te worden aan de staat van bewustzijn van de wereld om haar heen. Noch aan diens inertie.