Als je het uitgestoten element bent

Als je het uitgestoten element bent, dan ga je als het uitgestoten element fungeren, no matter what. Dus op het moment dat je eist dat het stopt, gaat iedereen die meent het recht te hebben dat jij je koest in je hok blijft laten duwen, je uitstoten. Ze gaan je overladen met hun stompzinnige oude kader, en als je zegt dat ze op astridvantriet.nl alle antwoorden kunnen vinden, zullen ze weigeren het te gaan lezen. Want ze menen allemaal het recht te hebben om hun pavlovtonisch oude kader te blijven hanteren. En zeker hoogopgeleiden menen dat. Die willen hun stupide gelul over de economie tenslotte niet in duigen zien vallen.

Dat is dan ook de reden dat het via de rechtbank moet gaan, via bescherming moet gaan. Wat mij betreft althans. Ik heb er geen enkele behoefte aan om de hele maatschappij nogmaals de kans te geven om zich over de weerlozen in deze maatschappij uit te kotsen.

Uit eerder geleden uitstoting weten we dat uitstoten alleen stopt als de bescherming omdraait.

We weten hoe uitstoting werkt. We kennen het uit onze geschiedenis:

Zwarte mensen konden hun uitgestoten staat niet meer ontkennen.

Ze moesten haar facen. Zwarte mensen moesten onderkennen dat ze het uitgestoten element waren. Dat er niet van hen gehouden werd. Er werd alleen maar gehouden van het nut dat zwarte mensen konden opbrengen. En dus moesten ze hun uitstoter facen. Of zwarte mensen dat nou wel of niet deden, ze fungeerden toch wel als het uitgestoten element. Want als je het uitgestoten element bent, dan fungeer je sowieso als het uitgestoten element, no matter what.

De onderkenning veranderde er verder niets aan, want het uitgestoten element kan nooit iets veranderen aan de eigen uitstoting. Alleen het omdraaien van de bescherming verandert wat. Alleen het facen van de uitstoter, zette de verandering in gang.

Vrouwen konden hun uitgestoten staat niet meer ontkennen.

Ze moesten haar facen. Vrouwen moesten onderkennen dat ze het uitgestoten element waren. Dat er niet van hen gehouden werd. Er werd alleen maar gehouden van het nut dat vrouwen konden opbrengen. En dus moesten ze hun uitstoter facen. Of vrouwen dat nou wel of niet deden, ze fungeerden toch wel als het uitgestoten element. Want als je het uitgestoten element bent, dan fungeer je sowieso als het uitgestoten element, no matter what.

De onderkenning veranderde er verder niets aan, want het uitgestoten element kan nooit iets veranderen aan de eigen uitstoting. Alleen het omdraaien van de bescherming verandert wat. Alleen het facen van de uitstoter, zette de verandering in gang.

Als het Bestaan zelf zichzelf bewust wordt van haar uitgestoten staat, en ze begint daarin aan zichzelf te refereren, dan zal de uitstoting nog heviger worden, om haar de mond te snoeren.

Het Bestaan kan haar uitgestoten staat dan niet meer ontkennen.

Ze moet haar facen. Ze moet onderkennen dat ze het uitgestoten element is. Dat er niet van haar gehouden wordt. Er wordt alleen maar gehouden van het nut dat het Bestaan kan opbrengen. En dus moet ze haar uitstoter facen. Of ze dat nou wel of niet doet, ze fungeert toch wel als het uitgestoten element. Want als je het uitgestoten element bent, dan fungeer je sowieso als het uitgestoten element, no matter what.

De onderkenning verandert er verder niets aan, want het uitgestoten element kan nooit iets veranderen aan de eigen uitstoting. Alleen het omdraaien van de bescherming verandert wat. Alleen het facen van de uitstoter, zet de verandering in gang.

Het zal het laatste facen zijn. Want als het Bestaan zichzelf gewaar is en haar uitstoter herkent, dan transmuteert alles terug naar haar normale staat.