Begrijpen hoe de verhoudingen liggen

Nu je doorziet dat alles wat er gebeurt uit naam van ‘geld’, ‘economie’, financiën’, en ‘belastingen’ (en dat allemaal zogenaamd uit naam van ‘samenleven’), totale belachelijkheid is (betaalmiddel kan kosteloos beschikbaar aan iedereen gesteld worden, en dat niet willen doen, komt 100% uit je eigen agressieve mensbeeld voort), doorzie je wat een gevaarlijke, totaal programmeerbare domme machientjes mensen zijn.

Vertel de mens van kinds af aan dat getallen brabbelende mannen op tv goden zijn, die onnavolgbaar complex intelligent geweldig zijn, en het leven op aarde voor je regelen, en je gelooft het. En bij iedere emancipatieronde (vrouw, zwart, homo), willen die voorheen altijd uit de mannelijke ziekelijke domeinen geweerde mensen bewijzen dat ze net zo geweldig kunnen zijn als die zieke mannen, en gaan zich hun belachelijke domeinen eigen maken.

Het is allemaal de waanzin ten top.

En zie nu hoe de verhoudingen liggen: mensen die zichzelf ‘de top’ vinden, menen het leven op aarde te moeten regelen voor anderen. Ze voelen zich beter. Geweldiger. En de redder. Ondertussen zijn ze te stom om hun eigen verinnerlijkte dramatisch belachelijk denken te doorzien.

Zie hoe de verhoudingen liggen.

Maar vergeet niet dat hun vermeende ‘onderdaan’ er net zo over denkt. Die zit maar wat graag iedere willekeurige voorbijkomende getallen brabbelaar te veradoreren. Want iedereen is met hetzelfde belachelijke, nergens op slaande non-denken dat zich denken noemt, gevuld. Het is een folie a deux.

Alleen de groep die dit alles oprecht erg vindt (voor zichzelf, of voor een ander, of voor het geheel, of voor de volgende generaties), zal iets gaan doen. Doen als: bewust blijven maken, en bewust blijven maken dat we keuze opties hebben, om tot nieuw handelen te komen. De keuze om niet in het oude heersersdomein te blijven rondkwakelen (bla bla economie, bla bla belastingen). De keuze om het belachelijke eeuwenoude mannengelul los te laten. Het was altijd alleen maar gelul.

Ons zelfbewustzijn dat we niets kosten, nog nooit iets gekost hebben, en nooit wat zullen kosten, laat zien hoe dramatisch belachelijk het is dat we gigantische structuren en alle daarbij verzonnen regels- en wetten uit het leven opgetrokken hebben (wat bakken belastingen en opstoppingen vergt), om vooral 1 ding te voorkomen: dat mensen hun vrije, niets kostende, levenstoegang hebben.

Ja, alles om maar te voorkomen dat we onze niets kostende, vrije levenstoegang hebben. Iets dat zo diep weggeduwd is in ons bewustzijn, dat we denken dat het een utopie is.

Zolang het nog niet in ons eigen bewustzijn teruggekomen is, kan je er ook niet voor gaan staan. Je kunt niet voor een zwart gat in je bewustzijn staan. Je kunt alleen maar gaan staan voor iets dat concreet in je bewustzijn aanwezig is. Het is weer terug aanwezig in ons bewustzijn, daar hebben we voor gezorgd. En zij herschrijft het totale verhaal. Vanzelf. Ze laat alle betekenissen veranderen. Vanzelf. Dat is waardoor de impuls gevoeld kan gaan worden: de impuls om het niet langer te accepteren dat totaal willekeurige mensen in ons midden, uit naam van een bewusteloze maatschappij, steeds weer dat oude belachelijke drama in hun kop, die totale prut in hun kop, blijven herhalen en over ons heen uitstorten, omdat ze zich met zijn 150-en (totaal willekeurigen), nu toevallig ‘regering’ noemen. Wat een randdebielen, niet te geloven.

Pas als de impuls gevoeld wordt om het niet langer te accepteren, in ieder geval niet naar de volgende generaties toe, zullen mensen in beweging komen.

Veel mensen die op de 1 of andere manier al bewust zijn, onttrekken zich juist aan het ‘samen’. Gaan nergens voor staan; ze gaan hun eigen leven zoveel mogelijk ‘buiten het systeem’ opbouwen (en gebruiken daar vaak het vele geld voor dat ze via datzelfde systeem in de wacht gesleept hebben), en gaan helemaal voor zichzelf. Dat doen ze vanuit het besef dat de gemiddelde medemens helemaal niet bereid is om wezenlijk te kijken naar en vanuit het nieuwe bewustzijn, alleen maar de behoefte heeft om hun oude Pavlov-reacties te blijven herhalen. Dus groot gelijk hebben de mensen die voor zichzelf gaan. Want je bent niemands gratis bewustmaakslaaf. En al helemaal hoef je niet als andermans gratis projectiepaal te fungeren, zodat anderen hun oude kader maar weer leeg kunnen spugen op je, omdat ze zichzelf zo graag alles horen herhalen wat ze hun hele leven al herhalen.

Ja, dat vastklauwen aan het oude innerlijke kader, is het point of no return. Laat volwassenen dus maar in hun oude sop gaar koken, die zijn veel te gehecht aan het blijven herhalen van zichzelf. En laat zelfs de volgende generatie in hun oude sop gaar koken, als die zich er ook nog steeds aan vast wil blijven klauwen.

Dat zijn de verhoudingen.

Alleen degenen die bereid zijn om wezenlijk opnieuw te kijken, en bereid zijn daarin hun eigen innerlijke werk te doen, niet jou verantwoordelijk maken voor het moeten beantwoorden van het oude innerlijke kader dat zich wil blijven leegdumpen, zijn oprechten.

Dat zijn de verhoudingen vanuit het nieuwe. De oude verhoudingen zijn daarin allicht ook verlaten. Alles van het oude is 1 grote farce. En laat iedereen die daarin wil blijven hangen dan maar in die zieke farce gaarkoken samen. Je bent niemands redder. Integendeel; je hoeft de agressor naar het normale samenleven met jou niet te redden. Dat zou wat wezen zeg.

Het oude innerlijke kader is de agressor.
De vastklauwer eraan is de embodiment ervan.

Dat zijn de verhoudingen.