Beschrijf de ware 2008 geschiedenis

Kijk nog eens naar deze twee verbeeldingen die in de rustige beeldenstorm zijn opgebouwd:

verbeelding-14

 

 

de-werkende-krachten-a

 

En beschrijf op wat voor manier het ziekelijke geschreeuw van angstige have’s in het 2008 proces heel het leven op aarde heeft bepaald, het nog verder terug hebben laten glijden, daarmee nog meer mensen de armoede in geduwd hebbend.

En beschrijf ook hoe iedereen hen als de waarheid beschouwde, hoe iedereen hun totaal irrationele angsten als levenswaarheden beschouwde, en er dus aan mee hebben gedaan, het proces naar het verleden hebben getrokken in plaats van die nieuwe toekomst te leven, vanuit het hier-en-nu.

En beschrijf ook hoe iedereen daar nu nog steeds mee door blijft gaan.

En beschrijf vervolgens de waarheid dat het leven op aarde helemaal niet afhankelijk is van de rijken en van grote organisaties waar veel geld in omgaat. Dat werd alleen maar gedacht vanuit de aanname dat je geld moet zien te belasten. Dus rijken en grote organisaties werden altijd gepositioneerd als de levenskrachten op aarde, de levensschenkers op aarde, de levensgoden op aarde. Maar dat is nu helemaal doorgeprikt: iedereen is altijd al de eigen economische waarde geweest. Zet het om in betaalmiddel, kost niets, en we brengen het naar de bestaanseconomie.

De afhankelijkheid van al die mensen die liepen te schreeuwen sinds 2008, al die have’s die liepen te schreeuwen, en daar overal een podium voor kregen, is er helemaal niet.

Ook het idee dat we voor ons pensioen van later afhankelijk zijn van rijken/werkenden, en van de beurs klopt totaal niet. In ieder hier-en-nu hebben we onze economische eigen waarde. Die hoeft niet al voor de toekomst vastgelegd te worden. In de toekomst, als we ouder zijn, wordt ook gewoon onze economische eigen waarde van dat moment omgezet in niets kostend betaalmiddel. En dat brengen we dan naar de bestaanseconomie van dan.

Beschrijf de ware geschiedenis van het 2008 proces. Het publieke zichtbaar maken van het pathetische mannenspel. Wat ze allemaal zelf hebben gedaan. Mannen die denken dat het leven op aarde van hen afhankelijk is, en begonnen te schreeuwen, denkend dat het leven op aarde instortte, omdat ze het zelf allemaal niet meer overzagen.

De val van de mannelijke stupiditeit om te denken dat het leven op aarde van hem afhankelijk is. En zijn afschuwelijke schreeuw, als tie denkt dat ie dat niet meer redt…… En de vele podia die hen werden geboden.

Beschrijf deze pathetiek. Beschrijf de ware geschiedenis van 20o8.

En verdiep het. Doe je bewustwordingsmoeite, want er ligt ontzettend veel in terug te vinden, want je hebt er vast zelf aan mee gedaan, je hebt vast zelf al dat geklets van de irrationele angsten van al die mannen ook zitten forwarden.

Kijk nog eens naar deze verbeelding:

verbeelding-14

En zie hoe mannen steeds weer het podium krijgen om in die onderste zwarte laag hun irrationele angsten te positioneren, en dan in de bovenste zwarte laag weer tot nep-oplossingen komen. Met oplossingen in die totaal nutteloze zwarte laag daarboven komen. En het houdt maar niet op.

Het antwoord is al lang gekomen.

Zie dat de wereld die nog steeds op die mannen zit te kwijlen, het hele leven op aarde blijft offeren.

Je hoeft er niets aan te doen. Beschrijf slechts wat het werkelijke 2008 proces is. Zodat ze op de juiste manier de geschiedenis in gaat. En ze in jouw eigen innerlijke geschiedenis van gezicht verandert.