De angst voor het Antwoord In Ons Midden

Het Antwoord op alles is al sinds 2006 In Ons Midden.

In eerste instantie kon ze allicht niet begrepen worden. Iets dat eeuwenlang Uit Ons Midden weggeduwd is geweest, kan niet ineens begrepen worden als ze ineens weer op onze stoep staat.

Maar het is inmiddels alweer 2018, en nu wordt ze wel degelijk begrepen. Want heel veel ‘sub-elementen’ die begrepen moesten worden, voordat er een totaal begrijpen kon zijn, zijn inmiddels al beschikbaar gekomen.

We zitten nu in de fase van ieders disruptieve zelfreflectie: je gaat ineens herkennen hoe jij jezelf voelt bij het feit dat het Antwoord al lang In Ons Midden Aanwezig is. Jouw eigen verhouden tot haar Bestaan In Ons Midden krijg je te doorvoelen in jouzelf.

Want het is onvermijdelijk helder geworden, dat je zal moeten Handelen. En het is precies het Handelen waar iedereen nog steeds aan probeert te ontsnappen.

Het gaat nu dus niet meer om ‘Wel willen handelen, maar niet weten hoe’.

Nee, het gaat nu echt om het zicht op het eigen blijven wegrennen van Handelen.

Het Handelen waar het om gaat.

Het Handelen dat je alleen herkent, als je alles In Ons Midden ziet gebeuren:

  • Je ziet dat kinderen In Ons Midden met honger naar bed gaan
  • En je ziet mensen tonnen extra geld voor zichzelf aanmaken (jijzelf misschien ook wel)

Je weet nu dus precies wat er In Ons Midden gebeurt.

En doorvoel in jezelf hoelang je nog steeds wilt ontsnappen aan Handelen, het Handelen waar het om gaat: het beschermen van kinderen In Ons Midden.

Hoe groot is de Angst voor het Bestaan van het Antwoord In Ons Midden.

De disruptieve collectieve zelfreflectie.

Het Antwoord is al sinds 2006 In Ons Midden.

Maar zelf die respons dan ook geven, in beschermend handelen…. ai, ai, ai,.. de disruptieve zelfreflectie van de mensheid.

Je weet dat ik alleen voor beschermend handelen beschikbaar ben. Je begrijpt nu dat dat niet voor niets is. Voor Alles wat er In Ons Midden gebeurt.