De instortings idee-fixe

Het oude bolwerk is een waanzinnig krakkemikkig zooitje. Het dreigt voortdurend in te storten, althans, dat zeggen zijn vertegenwoordigers: ‘Help, het systeem stort in’, ‘Help, de economie stort in’, ‘Help, de banken storten in’, ‘Help, de beurs stort in, en dan stort de pensioenkas in’, ‘Help, de huizenmarkt stort in’, ‘Help, het milieu stort in’, ‘Help…. ‘

En dat alles leidt ertoe dat de regering niets doet. En om die inertie te legitimeren, dweept ze met het instortingsgevaar: ‘Als de depositobank er is, dan volgt er misschien een leegloop bij de oude banken, en dan storten die banken in, en dan stort de economie in, en dan….’…

Dwepen met die zogenaamde onoverkomelijke instortingsmacht om zich lekker achter te verschuilen. Ze doen alsof het allemaal onoverzichtelijk en onvoorspelbaar is, en dat het hen daarom boven het hoofd groeit, en dat ze dus niets kunnen doen. Hoe triest.

Omdat het juist VOORSPELBAAR is, kan de regering juist heel gerichte beslissingen nemen. Maar dat weigert ze.

Ten eerste kan je, als je bang bent voor instortingsgevaar, bewust heel langzaam stap voor stap met het nieuwe beginnen. De depositobank bijvoorbeeld eerst alleen voor 18-26 jarigen beschikbaar maken. En als dat ook al als ‘totaal niet te overzien’ wordt ervaren door de domme regering, nou, dan laten ze toch gewoon eerst alleen 23-jarigen gaan, or what ever. Daarmee ontstaat er absoluut geen instortingsgevaar bij de oude banken.

En ten tweede… de regering moet nou juist zelf per se af willen van al dat instortingsgevaar. Dus hoe waanzinnig is het dat de maatschappij bij de regering moet afdwingen dat de depositobank er moet komen; de regering had daar zelf al lang voor moeten gaan. Juist omdat de depositobank geen instortingsgevaar kent.

De regering had dus zelf al lang de uitfasering van de oude banken in gang moeten zetten, door de depositobank in gang te brengen en beetje bij beetje verder uit te breiden, zodat uiteindelijk iedereen alleen nog maar bij depositobanken hun geld heeft staan, en de oude banken alleen nog maar administratieve schuldenkarkassen zijn geworden. Dat is geen enkel probleem.

‘Nee, nee, dat kan niet’, zal er dan weer iemand in de regering zeggen. ‘Want banken moeten geld aan kunnen maken, en dus zullen ze dat blijven doen, en dan raakt de verhouding ‘echt geld/aangemaakt geld’ totaal uit balans, en dan storten ze dus iiiiiiiiin’.

Ja, zo dom zijn ze bij de regering: ze denken dat spreadsheets in kunnen storten.

De regering is zelf degene die bepaalt of banken ‘instorten’ of niet. De regering bepaalt namelijk zelf welke verhouding ‘echt geld/ aangemaakt geld’ toelaatbaar is. Dus als ze zegt: ‘We laten die verhouding gedurende de komende 5 jaar helemaal los’, dan kan er geen enkele bank ‘instorten’. Het is de regering zelf die dat bepaalt. En laten we er maar vanuit gaan dat we over 5 jaar mooi allemaal over zijn naar Deposito Places.

En dan komt er natuurlijk weer een volgende miskleuner in de regering: ‘Ja maar, dan kunnen banken gedurende die 5 jaar maar ongebreideld geld aanmaken, dan krijgen we inflatie, deflatie, en tralalalalala, dan stort de economie in, dus dat kan nieieieieiet’…

Ja, als ze zich niet meer aan het verhaaltje van instortende banken kunnen vastklampen, dan zoeken ze gewoon het volgende instortingsverhaaltje op, want er moet en zal gedreigd worden met de zo beroemde instortingsmacht.

De regering had natuurlijk al lang af moeten kondigen dat banken nooit meer geld aan mogen maken. Dus laten ze dat nu dan maar alsnog afkondigen dan, nu we de depositobank in het leven gaan roepen. Het totaalplaatje wordt dus:

  • Deposito Place in de lucht brengen
  • Banken mogen nooit meer geld aanmaken
  • Het screenen van de verhouding ‘echt geld/ aangemaakt geld’ wordt los gelaten
  • Groep voor groep over laten gaan naar de Deposito Place(s)
  • De oude banken zijn zo uiteindelijk alleen nog maar administratieve schuldenkarkassen, wat geen enkel probleem is
  • Het streven is om al het betalingsverkeer binnen 5 jaar alleen nog maar via Deposito Places te doen.

Natuurlijk kunnen de oude banken ondertussen gaan functioneren als echte banken, als ze dat willen. Dus echte producten toepassen; echte leningen en zo. Maar dat zoeken ze zelf maar uit.

‘Neee, neeeee, neeee, dat kan nieieieit’.. zal miskleun nummer 3 bij de regering zeggen: ‘Als de banken geen geld meer mogen aanmaken, dan stopt de economieieieieie, dan stort alles iiiiiiiiin, want er is altijd weer geld nodiiiiiiigggggg’….

Oh, en dan moeten wij weer als maatschappij zeggen dat er niet elke keer met ‘Neeeeee’ gereageerd moet worden, maar met: ‘Oh, wacht, dan moeten we daar als regering ook nog even een beslissing over nemen, zodat het hele feest WEL door kan gaan’… (hoe bestaat het dat niemand bij de regering daartoe in staat is, om zo te denken). Dus….. wat is daarop dan een antwoord? Nou, heel simpel:

Alle aflossingen van alle hypotheken en andere leningen die nog gedaan moeten worden, gaan niet meer naar de oude banken, want het was toch hun geld niet, het was gewoon aangemaakt in een spreadsheet. Het gaat dus gewoon om een spreadsheet afhandeling, en die spreadsheet kan op iedere willekeurige plek administratief beheerd worden.

Waar gaan alle aflossingen dan wel naar toe?

Oh, naar een nieuwe centrale bankrekening, in beheer bij de regering; de centrale bestaansgeldrekening. Daar gaan alle aflossingen naartoe. En vanuit daar gaat er maandelijks bestaansgeld naar mensen. Dat kost dus niets. En zo heeft de regering al het geld in 1 keer in beheer. En zo hoeven we geen belastingen meer te betalen voor uitkeringen etc. En dit gaat dus ook geleidelijk, want de hoeveelheid afgelost geld, ‘hoopt’ zich iedere maand verder op.

En aangezien pensioen zo ook oplost, omdat dat vervangen is door niets kostend bestaansgeld, kunnen pensioenfondsen dus ook onze toekomst niet meer te grabbel gooien op de beurs, want het hele construct ‘pensioenfonds’ lost zo ook beetje bij beetje op.

Twee simpele keuzes:

  • Deposito Place(s)
  • Alle aflossingen voortaan naar een centrale bestaansgeldrekening laten gaan

Dus: dat we machteloos staan tegenover alle instorting die de oude wereld keer op keer weer belooft, dat slaat helemaal nergens op, dat is een instortings idee-fixe.

Al dat instortingsgevaar is niet wat er aan de hand is.

Het door de regering totaal weigeren om beslissingen te nemen, is wat er aan de hand is. En daar is alles de dupe van.

En nee, er hoeft niemand met mij in discussie te gaan over de keuzes die ik hierboven laat zien. Ik laat zien dat er WEL keuzemogelijkheden zijn. Waaruit de onwil van de regering dus blijkt. Als je zelf nog meer keuzemogelijkheden ziet, dan leg je die zelf maar bij de regering neer.

‘Neeeeee’, zal miskleun nummer 4 in de regering zeggen: ‘Dat kan niet wat je daar zegt, want enig moment zijn al die aflossingen gedaan, en dan komt er geen bestaansgeld meer in omloooooop’. Ach, pffffffffff het antwoord daarop is zo simpel als 1 programmeerregel. En als de regering wil weten hoe dat zit met die ene programmeerregel, dan vraagt ze elkaar maar ‘Wie dat e-boek, Als de regering ineens oplost heeft’.