De NATUURLIJKE disruptieve kracht van de beschermde staat

Als we met 1000 mensen 1 mens In Ons Midden bescherming bieden, haar of zijn vrije levenstoegang vanuit bescherming terugbieden (door ieder maandelijks 1 euro bestaansgeld naar deze persoon door te laten stromen), dan is deze persoon dus in beschermde staat, door een wereld om deze persoon heen (niet ‘de’ wereld, maar een wereld).

De natuurlijke disruptieve kracht die in deze beschermde staat ligt, laat zich zien doordat deze persoon bijvoorbeeld nooit en te nimmer lastig gevallen zal worden door de diepzieke agressie van het instituut ‘sociale dienst’.

Vanuit het besef van deze natuurlijke disruptieve kracht van de beschermde staat, begrijp je de diepste betekenis van ‘moeiteloosheid’; deze persoon is in haar of zijn natuurlijke levensmoeiteloosheid teruggebracht, door de beschermde staat. De disruptieve kracht is zelf dus ook moeiteloos: de persoon kan zich moeiteloos aan alle oude kots onttrekken. Kan samenwonen met wie deze persoon wil, zonder de agressie van een sociale dienst op dienst stoep te krijgen, en noem maar op.

De beschermde staat brengt ALLE natuurlijke krachten terug in de handen van het individu.

Mensen die jouw energie blijven kanaliseren in het doen alsof je voor een mooier samenleven of voor een beter systeem moet gaan staan, zijn agressors naar jouw beschermde staat, agressors naar de moeiteloosheid van jouw levenskrachten. Ze zeggen niet: ‘Ik laat bestaansgeld doorstromen’. Nee, ze zeggen: ‘Jij moet naar mijn plannetjes toestromen.’

Vanuit de essentie zien dat de beschermde staat van 1 persoon duizend keer waardevoller is dan al die kanalisatieprocessen, kan je verder kijken, juist vanuit die beschermde staat.

Als er 10 mensen vanuit beschermde staat leven (doordat bijvoorbeeld 1000 mensen maandelijks 10 euro bestaansgeld door laten stromen naar deze 10 mensen In Ons Midden), dan zijn 10 mensen in hun natuurlijke disruptieve kracht terecht gekomen, disruptief naar de oude dynamieken die geen vat meer op hen hebben. Een disruptieve kracht die niets bijzonders hoeft te doen, de aanwezigheid van de beschermde staat heft de disruptieve krachtwerking.

Bedenk eens wat er gebeurt als 1 van deze mensen in beschermde staat, een juridisch professional is, of in ieder geval iemand is die de weg in de juridische wereld kent. Onschendbaar op bestaan, want in volkomen beschermde staat, door een wereld om deze persoon heen, een subwereld die de diepste essentie begrepen heeft, en de essentie dan ook leeft.

Iemand die in beschermde staat is op diens bestaan, heeft alle NATUURLIJKE levenskrachten weer ter beschikking.

En zie eens hoe alle omgevingen jaar in jaar uit, dag in dag uit, deze natuurlijke staat blijft onttrekken aan mensen IN HUN EIGEN MIDDEN. Maar allemaal doen alsof de wereld buiten hen het probleem is….. Ondertussen dingen uitkramend als: ‘Stel je eens voor, als er heeeeel veel vrouwen samenkomen, hoe de wereld dan kan veranderen’…… Vrouwen die niet 1 mens in hun midden in diens normale beschermde staat brengen. Hoezo zou daar een verandering uit voortkomen?

Zie jij allerlei cirkels en andere ontmoetingen ook maar 1 mens in hun midden van bescherming voorzien? Nee, het zijn allemaal ‘we werpen je terug op jezelf, zodat ik je lekker kan kanaliseren’ omgevingen. Als DAT nou eens transmuteert…… in al die omgevingen zelf…..

Oprechte samenlevers refereren aan zichzelf. De wederkerigheid erin wordt herkend door de oprechten. De onoprechten doen alsof er een individuele graaivraag in zit. Ja, die agressor herkennen we uit duizenden.