De stille spil in het web

Onze vrije levenstoegang is altijd al de spil in het levensweb geweest.

Mannen wilden die roven, zodat ze met het leven konden doen wat ze wilden.

Ze was dus altijd al de belangrijkste spil.

Ook in haar uitgestoten staat is ze de spil in alles.

Alles in het hier-en-nu draait op haar uitgestoten staat.

Ze is dus al de spil in alles, ook in haar uitgestoten staat.

Door deze spil zichtbaar te maken via bestaansgeld, zie je dat inderdaad alles draait op haar uitgestoten staat: want zodra je die uitgestoten staat omdraait, stort het gammele kaartenhuis in, lost op. Het kan niet zonder onze uitgestoten staat.

Ons niets kostende vrije bestaan, onze vrije levenstoegang is de stille spil in het web.

In onszelf, in ons zelfbewustzijn.

En in de fysieke wereld, zichtbaar gemaakt door bestaansgeld.

Zie de staat van het leven op aarde.

En je begrijpt de staat in ons zelfbewustzijn.

De stille spil in het web hoort niet stil te zijn.

Niet meer.

Maar oh wat maakt dat iedereen bang,

eeuwen lang tot stilte gemaand.

De echo van de agressieve maner van koest, blijft iedereen nu nog bang maken.

Kan je nagaan wat het leven op aarde is aangedaan.