Deel de nepheelheid in 2 stukken

De nepheelheid in 2 stukken delen, dat kan je op verschillende manieren doen. Het zal dan ook steeds een andere contrastwerking geven. Dat is mooi.

Maar goed, eerst maar even helder krijgen wat die nepheelheid nou precies is.

Die nepheelheid hanteert iemand, die doet alsof we naar een mooier samenleven op weg zijn, met zijn allen. Nee, dat zijn we niet. Als we dat daadwerkelijk zijn, dan betekent dat, dat we allen een heelheid in ons hebben leven, heel ZIJN dus op het gebied van samenleven, en dus dolgraag allemaal op een andere, mooiere, manier willen samenleven, omdat we dat in onszelf herkennen als ons wezen. En dat is helemaal niet wat er gaande is. Integendeel.

We zijn niet op weg naar een mooier samenleven. We zijn op weg naar een BESCHERMD samenleven. Beschermd tegen de agressie van de haters, onbewusten, inerten, apathen, agressors, emotioneel onvolwassenen, en noem maar op.

De basisinkomensstroming hanteert de nepheelheid: die blijft doen alsof het gaat over ‘iedereen een basisinkomen’. En offert daarin dus precies iedereen die uitgestoten is, al opgeoffert is in het hier-en-nu, nogmaals. Want die moeten allemaal maar wachten op dat grote mooie ‘iedereen’, want het moet mooier worden voor ‘iedereen’. Dat is het nepheelheidsperspectief. De basisinkomensstroming weigert tot de onderkenning te komen dat het gaat om bescherming. Met de uitwas dat een filosoof bij studenten aan het verkondigen is dat die een basisinkomen moeten gaan willen, alsof zij de getergden op aarde zijn.

Het perspectief geven hoe alles eruit ziet als we allemaal vanuit basisinkomens samenleven, dat is 1 ding. Maar daarna moet je dat beeld naast the reality of the now leggen, en tot de juiste conclusies komen. Doe je dat niet, dan ben je dus precies de mensen die nu al geofferd worden aan alle have’s, nogmaals aan het offeren.

Dat is dus de nepheelheid.

Mensen hanteren die nepheelheid, omdat ze daar een belang bij voelen.

Daarom kan je de nepheelheid in 2 stukken delen.

In deze vid, zie je dat je dat met 2 cirkels kunt doen.

In het centrum zet je de huidige uitgestotenen neer. En daarbuiten staan degenen die daar een belang bij voelen, dat dat doorgaat.

Je kunt nu in het midden zetten: ‘de oprechten’, en daarbuiten ‘de onoprechten’. Ja, degenen die het basisinkomen ‘voor iedereen’ willen, zijn de onoprechten. Ze doen net alsof de have’s die nog steeds tonnen extra geld voor zichzelf aanmaken, arme sloebers zijn. Hou toch eens even op.

Je kunt in het midden zetten: ‘alle arme vrouwen’, en daarbuiten ‘de rest’, die arme vrouwen in die positie willen houden.

Je kunt in het midden zetten: ‘De voorstanders van het basisinkomen’ en daarbuiten de tegenstanders.

Etc…..

Zo krijg je de contrastwerking van de gevoelde belangen. De agressie die nu niet meer onzichtbaar gemaakt is in de nepheelheidsperspectieven.

Besef dat een econoom die staat te bla-bla-en dat het basisinkomen voor iedereen echt wel kan, en dan met belastingberekeningen komt, maar het totaal niet over zichzelf heeft, het niet heeft over het feit dat hij/zij pas nog tonnen extra geld voor zichzelf heeft aangemaakt bij de bank, een on-oprechte is. Maar hij/zij wil in het licht staan, wil zeggen dat de wereld zijn/haar gereken nodig heeft.

Die econoom moet zeggen: ‘Ja hoor, het basisinkomen kan gewoon, want ik heb pas ook nog tonnen extra geld voor mezelf aangemaakt, ik heb 3 ton extra geld voor mezelf aangemaakt, dat is 25 jaar aan basisinkomen dat ik voor mezelf heb aangemaakt’. Maar…. voelt er een belang bij om het daar vooral niet over te hebben. Wil doen alsof de uitgestotenen overgeleverd zijn aan zijn bla-bla economische en belastingtechnische berekeningen, want dat vindt zijn ego zo fijn; ‘Je hebt mijn hersenspinsels nodig, oh wat ben ik toch geweldig’.

Al die bla blaters bij Tegenlicht en zo…. staan allemaal in die buitenste zuigring die je in de vid ziet. Ze weigeren allemaal te erkennen dat ze tonnen extra geld voor zichzelf blijven aanmaken, 15, 25, 40 jaar aan basisinkomen in 1 klap voor zichzelf aanmaken, dus ja hoor, het kan wel…..

Capice?

Die nepheelheid.

Laat het maar contrasteren.

Ik ben alleen maar geïnteresseerd in oprechten.