Deposito Place

De term ‘Depositobank’ klopt niet. Want we hebben het nou juist niet over een bank, er is geen bank aan verbonden. Het is een plek waar ons geld staat, meer niet. Het is dus een Money Place. Dat is een betere referentie. Laten we het hier verder maar Deposito Place noemen.

Toch moesten we aan het begin de term ‘depositobank’ blijven hanteren binnen de gesprekken met alle vertegenwoordigers van het oude, omdat die niet in staat zijn om uit hun oude referentiekader te stappen. En dat hebben we tot schrijnens toe gezien bij regering en Europese regelgevers. Ze blijven aan de vreemde eend in hun bijt refereren alsof het een bank is, en eisen dus dat de vreemde eend aan dezelfde voorwaarden voldoet als ‘de rest van de banken’.

En waarom moet de vreemde eend (voorlopig genaamd ‘depositobank’) daar volgens hen aan voldoen? Omdat ze anders niet opgenomen kan worden in al het betalingsverkeer, zeggen de regels.

Maar het is nou juist helemaal geen bank. Ze kan dus zonder meer wel opgenomen worden in het betalingsverkeer. Er staat nergens in de regelgeving dat als iets geen bank is, dat het dan niet opgenomen mag worden. En de manier waarop er aan banken gerefereerd wordt, in de regelgeving, gaat over het indekken van een bepaald risico, door en voor iedere bank. Maar dat risico HEEFT Deposito Place helemaal niet. Ze voldoet dus al: het risico is al 100% afgedekt, doordat er helemaal geen risico is. Dus waarom zou ze dan aan het depositogarantiestelsel moeten bijdragen?

Maar goed, als we het zelf depositobank blijven noemen, dan vragen we er ook om, om vanuit het bankreferentiekader aangesproken te worden. Het moet dus Deposito Place worden. Iets waar de term ‘bank’ niet in zit, want het is nou juist geen bank. We moeten ons niet naar de oude referenties blijven laten leiden. Voeg Deposito Place maar aan jouw nieuwe referentiekader toe.

En zo moeten we ook op de juiste manier refereren aan ‘the state she’s in’: Deposito Place is niet afwezig, nee ze wordt uitgestoten, ze wordt geweerd, ze wordt verboden. Dat is een wezenlijk andere manier van refereren; het is de juiste manier van refereren.