Een nieuw vrouwelijk zelfbewustzijn

We kosten niets, we hebben nog nooit wat gekost en we zullen nooit wat kosten.

En er is geen 1 vrouwelijk netwerk op aarde dat dit is gaan positioneren.

Vrouwen hebben dus niets bijzonders te brengen.

En dat moet de geschiedenisboeken ingaan.

We kunnen natuurlijk doen alsof alles gewoon nog verborgen ligt in vrouwen, omdat ze zo lang onderdrukt zijn geweest, de arme schatten, dus er ligt echt wel iets bijzonders in ‘ons’ verborgen, het komt er alleen nog niet goed uit.

Nee, dat is absoluut niet waar.

Er zijn twee vrouwen die nu al jaar in jaar uit de niets kostendheid van het samenleven zeer wezenlijk positioneren. Dit ligt dus totaal niet verborgen. Vrouwennetwerken wilden er simpelweg niets mee, herkenden er niets van in zichzelf. Ze zijn dus geen betere mensversie dan mannen.

Aangezien ons vrije levenstoegangswerk vele aspecten beslaat, is het van belang om te benoemen dat vrouwennetwerken werkelijk al die aspecten, stuk voor stuk, niets vonden. Niets zijn ze er mee gaan doen, en dat wat ze wel aangenomen hebben uit ons werk, passen ze verkeerd toe, kapselen ze in in hun oude verhaal waar ze zich mee versmolten hebben.

Dit verkeerde toepassen kan ik je met een voorbeeld uitleggen.

Je weet dat ‘Elkaar in kracht laten (be)staan’ slaat op onze grondconditie als mens: we moeten in onze vrije levenskracht zijn, en dat willen we dus ook voor elkaar, hier gaan we voor staan. Maar dit is natuurlijk al snel vermolmd naar: totaal niet voor onze vrije levenstoegang gaan staan en allemaal ‘bekrachtigingsslogans’ voor vrouwen gebruiken: die moeten maar meer in zichzelf geloven, dan vinden ze goede banen, en kunnen ze beter voor zichzelf zorgen. En dat dan benoemen als: ‘In kracht laten bestaan’. Pure agressie dus, precies zoals ik ‘In kracht laten bestaan’ nou juist niet bedoel.

Er kan officieel een streep gezet worden door de gedachte/hoop/aanname/verwachting dat vrouwen iets bijzonders komen brengen wat betreft samenleven. Vrouwennetwerken hebben nu bewezen dat het niet waar is. Vrouwen zijn geen ander samenleven in gang gaan zetten. Ze zijn dus geen betere versie mens.

Dit staat helemaal los van mij. Want datgene wat Mascha Roedelof en ik in co creatie beschikbaar hebben laten komen, dat heeft in vrouwennetwerken geen enkele impuls geraakt om er iets in eigen leven mee te gaan doen. Dus ons door hen genegeerde werk is niet ter zake doende in deze conclusie.

Geen enkele vrouw in de rechtswereld bijvoorbeeld is vanuit eigen impuls professioneel gaan staan voor het onrecht waarvan inmiddels iedereen weet dat dat In Ons Midden is: dat have’s doodleuk extra tonnen geld voor zichzelf aan mogen maken, en dat de correctie hiervan (het bestaansgeld dat je zo van een ander rooft, weer teruggeven, wat we ten onrechte ‘belastingen’ noemen), gepositioneerd wordt als zouden rijke mensen het bestaan van een ander betalen.

Het is triest dat geen enkele juridische professional betekenis geeft aan deze publiekelijk aanwezige informatie over het geïnstitutionaliseerde onrecht dat gaande is.

Dat ze het niet waarnemen, dat zegt dat ze geen eigen onderscheidend vermogen hebben in onrecht. Dat is al erg genoeg. Maar iedereen binnen de juridische wereld die expliciet op de hoogte is gesteld door ons, heeft het onderscheidend vermogen dus aangereikt gekregen, en had er follow up aan kunnen geven. En dat hebben ze niet gedaan. Man en vrouw hebben het niet gedaan. Niets. Niet vanuit eigen onderscheidend vermogen en niets vanuit aangereikt onderscheidend vermogen.

En dit geldt niet alleen voor juridische professionals. Nee, het geldt voor iedere professional. Begeleiders, economen, onderwijzers, noem maar op. Vrouwelijke professionals hebben niets gedaan op het vlak van het zelf leven van het normale samenleven. ‘Normaal’ als in: het oorspronkelijke. Ze hebben dat niet uit eigen beweging in zichzelf herkend, noch vanuit het aangereikte.

Het is 2018. Per heden komt dit officieel in de geschiedschrijving terecht, dat vrouwen geen bijzondere rol spelen in het leven en beschermen van een normaal samenleven.

Dit is belangrijk voor ieders onderscheidend vermogen bij het kijken wat voor bescherming we nu precies in ons midden nodig hebben.

Die bescherming is niet alleen nodig tegen de agressor, maar ook tegen degenen die alles maar laten gebeuren. Het heeft zich tot in de diepste diepte getoond.

Een nieuw vrouwelijk zelfbewustzijn.