Het nut van (vrouwelijke) armoede

Hoe zorg je ervoor dat iemand geen medevormgever kan zijn van het leven op aarde?

Door die persoon de armoede in te duwen.

Kijk nu eens naar de levenskrachteloosheid die bewust In Ons Midden gecreëerd is, door miljoenen mensen op en onder ‘bijstandsniveau’ te laten leven, en tegen hen te zeggen dat ze geen poot mogen verzetten zonder dat aan de sociale dienst, of de WAO instantie, etc. te melden.

Maak daar gerust een tekening van: een cirkel waar mensen zoals jij en ik in staan (aan de ‘buitenrand’ van de cirkel), en teken in die cirkel een groot, gapend, zwart gat, de oppervlakte van de miljoenen mensen In Ons Midden die weg geduwd zijn, geen medevormgever van de gang van zaken mogen zijn. Doelbewust weggeduwd. Ooit door ‘bepaalde’ mannen, nu door de hele samenleving.

En laten we dat grote zwarte gat In Ons Midden nu ineens veranderen naar levensvrijheid: al deze mensen worden direct en voorgoed met rust gelaten door de structuren. Wel is er een faciliterend punt waar ze vanuit vrijheid terecht kunnen als ze ontheemdingsvraagstukken hebben. Alles blijft faciliterend tenslotte, het normale paradigma. Hun ‘bijstandsniveau’ wordt verhoogd naar normale bestaansgeldgetallen, en als ze gaan werken, of geld ontvangen van iemand, dan blijven ze hun bijstand basisinkomen behouden.

Hun vrije levensdynamieken gaan dan vanzelf over de oevers van het voorheen zwarte gat In Ons Midden heen wellen. En zo komen ze dan in het vaarwater terecht van iedereen die altijd zo lekker hun gang kon gaan, omdat het zwarte gat In Ons Midden voor hen was gecreëerd: een massa aan mensen die niet mee mochten vormgeven aan het leven op aarde.

De verbeelding die je hierboven ziet, heb ik in 2007 laten maken. Ze heet: Het vrouwelijke als vormgever. Ik had niet verteld hoe de verbeelding eruit moest komen te zien. Eerin Vink heeft haar zelf zo laten ontstaan, naar aanleiding van wat ik naar haar benoemd had over het vrouwelijk principe, en vanuit haar eigen essenties natuurlijk. En ze was voor mij volkomen raak.

Kijk haar staan…..

Ga nu eens voor jouzelf verdiepen op het besef dat het vrouwelijke op aarde eeuwenlang niets heeft mogen aanreiken. En dat veel vrouwen nu zijn vastgelopen in hun aanname (en ook veel mannen, in hun projecteren van verwachtingen op vrouwen), dat vrouwen iets zouden moeten zien te veranderen op aarde.

Maar kijk nog een keertje naar de omzetting van de levenskrachteloosheid van het huidige zwarte gat In Ons Midden, die zonder iets te kosten, omgezet kan worden naar vrije levenstoegang, waardoor de levensdynamieken van iedereen in nu dat zwarte gat dan vanzelf over de oevers gaan wellen van de gevangenislijn van dat voorheen zwarte gat.

Een vogeltje in een kooitje zetten, en dan zeggen dat ze de wereld moet veranderen…. Voor die lieve wereld die zo van haar houdt…. en haar dus opgesloten laat zitten.

Ai, zelfs dat zal verkeerd begrepen worden door de oude psyche. Want die zal na al het bewustmaken nu nog steeds denken dat daar stond: ‘Als je wilt dat dat vogeltje de wereld kan veranderen, dan moet je haar wel vrij laten, dan kan ze tenminste de wereld gaan veranderen, kan ze hard voor ons aan de slag…..’.

Nee, dat stond er niet.

Het nut van (vrouwelijke) armoede, is het opsluiten van de natuurlijke medevormgever op aarde, opsluiten in dat zwarte gat, zodat de ander, daar buiten dat zwarte gat, totale vrije expansieruimte en expansiekracht heeft, en daar voortdurend dat zwarte gat voor leeg blijft roven, in iedere laag van het leven. Dat is het nut van de gecreëerde armoede, de tool om weg te duwen. En zie het resultaat op aarde.

Je weet dat het stop zetten van de vrije levenstoegang roof, alle levensdynamieken terug in hun normale staat brengt, en het voorheen zwarte gat In Ons Midden daardoor de normale levenswelling wordt, die vanzelf over alle oude graaidynamieken heen zal gaan wellen, omdat die oude graaidynamieken niet zonder dat zwarte gat kunnen.

Het leeg blijven roven van de vrije levensenergie van het zwarte gat In Ons Midden is de bron van alle ziekelijke expansie op aarde, de ziekelijke vormgeving op aarde van mensen die anderen niet mee willen laten doen in het vormgeven van het leven op aarde. Je weet dat ik het niet over bestuurdersfuncties heb. Je weet dat ik het heb over het vrije leven zelf: zij is de normale medevormgever. Zij staat niet onder bestuur.

Ra ra ra, waarom moesten vrouwen overal op aarde ‘onder bestuur’ komen te staan, het zwarte gat in geduwd worden? Door wie ook alweer?

Hoe zag ‘de kerk’ er ook alweer uit?

Hoe zag ‘religie’ er ook alweer uit?

Hoe zag ‘de bankwereld’ er ook alweer uit?

Hoe zag ‘………

Veel nodig hé, om haar natuurlijke vormgevende aanwezigheid weg te duwen.

En kijk het resultaat op aarde.

En maar volhouden dat vrouwen de wereld moeten veranderen.

Oh ja… voor wie ook alweer? Voor al die mensen die zoveel van haar houden?

Het zwarte gat In Ons Midden kan kosteloos teruggebracht worden naar haar normale levensvrijheiddynamiek. Dan komen vrouwen en mannen in hun normale medevormgevende kracht terecht. Hoeven ze dan niets bijzonders voor te doen.

Ook iedereen buiten het nu zwarte gat komt dan in hun normale vormgevende kracht terecht, omdat ze dan niemand meer weg kunnen stoten. Ze zullen waanzinnig veel gaan verliezen; alles wat alleen maar in hun leven was door de weggestoten staat van anderen. Maar dieper dan Bestaan zullen ze niet vallen. Het zijn de mensen die allemaal menen ‘hard bezig te zijn het leven aan te sturen’. Ach gut.

Nee, er is helemaal geen economisch probleem op aarde.