Hoe je een levensaspect kunt ontladen

Jaren geleden hebben we het vrouwelijke aspect van het leven ontladen: het vrouwelijk principe hebben we ontladen.

Hoe ontlaadt je een levensaspect?

Heel eenvoudig. Echter, je moet er wel voor in jezelf geankerd zijn, anders ben je er niet de draagkracht voor.

Je ontlaadt een levensaspect, door dat levensaspect gelijk te stellen aan het ‘totaal’.

Je zegt dan: ‘Samen leven is het vrouwelijke principe’.

Door die positie in te nemen, gaat de wereld op jou reageren.  Zowel vals positief als vals negatief. En ook kloppend positief en kloppend negatief.

Waarom zou je een levensaspect ontladen? Dat doe je als haar essentie zo lang weggeduwd is geweest, geofferd is geweest, verboden is geweest, verminkt is geweest, misbruikt is geweest, dat je haar ware essentie niet meer kunt onderscheiden, en haar ware bijdrage ook niet meer.  Ze is dus een diep verloren element.

Door te stellen dat het diep verloren element in haar ‘terugkomst’ het totale antwoord zal blijken te zijn, zeg je dus dat het uitgestoten element het antwoord op alles is. En dat is niet prettig voor de psyche die het uitgestoten element geleerd heeft uit te stoten…..

Wat er dan allemaal gebeurt, dat mag je zelf ‘verzinnen’…. ik heb geen zin om dat hier allemaal te herhalen.

Van belang is dat je zelf in jezelf geankerd bent, en volledig open staat voor het resultaat (geen verhaal probeert te ‘bewijzen’), en het onderscheidend vermogen hebt om de twee valse en twee wezenlijke positieven en negatieven, te blijven onderscheiden.

Het belangrijkste van een verloren element in onszelf, is dat ze totaal volgepropt is met de kots van de agressor. Die heeft gezegd dat ze ‘dit moet zijn’ en ‘dat niet mag zijn’. En daarmee werd zijn zieke psyche blijvend bevestigd. Zie de wereld.

De vraag is natuurlijk wie die agressor nou precies is geweest. Het is natuurlijk verleidelijk om te denken dat mannen dat waren, en dat vrouwen eigenlijk allemaal diep in hun hart altijd alleen maar het goede wilden…. yeah, right.

Wat ik wezenlijk ontladen heb, is onze vrije levenstoegang.

Dat betekende dat alle vernauwde poorten in ons bewustzijn, vernauwingen die er toe leiden dat je haar niet waar kunt nemen, ontladen moesten worden. Ik heb daartoe niet alleen het vrouwelijk principe ontladen, ik heb nog veel meer ontladen. En dat weet je: het economisch aspect van het leven heb ik ook ontladen. Het faciliteren van het samenleven heb ik ontladen. En nog zoveel meer. Dit heb ik allemaal in co creatie, co facilitatie en co exploratie gedaan.

Maar de diepste agressie, die diepste ontlading, die zat wel op het vrouwelijk principe.

Dat we het vrouwelijk principe ontladen hebben, dat betekent niet dat niemand haar meer in zichzelf hoeft te ontladen, dat iedereen haar nu ‘schoon’ in zichzelf heeft leven. Nee, het betekent dat in mijn werk het schisma erop niet aanwezig is. En dat ik kan waarnemen wanneer mensen mijn werk via het schisma bij zichzelf naar binnen laten gaan. Ik kan de verbinding dan stop zetten. Het heeft geen zin om via de oude psyche met de niets kostendheid van het leven aan de slag te gaan.

Dit betekent niet dat je eerst een groots persoonlijk ontwikkelingstraject moet gaan, om los te komen van jouw oude psyche. Nee hoor: je hoeft simpelweg niets meer met jouw oude psyche te doen.

Zodra je gaat zitten ‘analyseren’ of ‘soulsearchen’, treedt je weer naar je oude psyche. Er valt niets te ‘analyseren en soulsearchen’ aan een nieuw gebied in jouzelf. Een nieuw gebied in jouzelf kan je alleen maar exploreren, door in dat nieuwe gebied ‘iets’ te LEVEN, het dus daadwerkelijk TOE TE PASSEN.

Bijvoorbeeld: maandelijks door laten stromen. Wat gebeurt er dan in jezelf?

Bijvoorbeeld: in het netwerk waar je regelmatig mee bijeenkomt, ineens in het midden neerleggen dat je vanuit vrije levenstoegang wilt samen leven, daar iets mee ‘wilt’. Wat gebeurt er dan in jouzelf, en in je netwerk?

Precies datgene wat iedereen probeert te ontsnappen…….

Yep.

Ik ben het juist allemaal gaan leven. Daadwerkelijk. Pas dan kunnen essenties zich gaan ontladen, en zich in hun werkelijke essentie onthullen.

Te zwaar?

Ach, alles is al lang ontladen: het vrije levenstoegangsprincipe van het leven is in haar essentie overgedragen. Al lang. Deze uitleg van wat er met het ontladen gebeurd is, is dus puur dat: uitleg. Wat niet wegneemt dat er nog meer dingen zich zullen gaan ontladen, als er ooit werkelijk een crowd voor het normale gaat. Dan komen we vanzelf in de volgende ontladingsdimensie terecht. Waar ik denk ik niet bij zal zijn, want uiteindelijk gaan we allemaal toch echt fysiek dood, en iedereen kiest er nog steeds voor om te ontsnappen aan het positioneren dat je zelf voor het normale samenleven wilt gaan. Het is natuurlijk ook echt een afschuwelijke gedachte, dat we allemaal zelf degenen zijn die het daadwerkelijk moeten leven. Ja, eng. Het zal dus niet gebeuren. Het is dan ook niet waar ik ‘op uit’ ben: ik ben niet uit op het werken aan een euforische samenleven, ooit in de toekomst. Nee, ik toon wie er allemaal nog altijd geofferd worden in het hier en nu: dat komt mee met de ontlading; de oprechtheid.

Alles wat in het uitgestoten element mee uitgestoten lag, wordt zo alsnog ontgonnen.

Ik heb vele vele levensaspecten in co creatie en co exploratie laten ontladen en hun verloren inhoud ontgonnen, vanuit bestaansgeld, vanuit de niets kostendheid van het bestaat. Dat wezenlijke element heb ik overal doorheen laten gaan. En daar heb ik steeds weer een ander platform voor ingericht. Dat proces heet: het putten van de bron. De verloren bron van alles. De essenties komen zo weer terug. Plus alle onderdrukkingspatronen worden er zichtbaar mee. Het putten van de bron, en het putten van haar uitstotingsmechanismes, onderdrukkingsmechanismes. En dan liet ik daarna het platform weer oplossen. De vruchten van dit proces die er wezenlijk toe doen, raken verzameld in het nieuwe referentiekader, het nieuwe handelingsrepertoire, het nieuwe bewustzijn. En het zicht op het gigantische agressierepertoire waar de wereld mee door kan blijven gaan, omdat het individu nog steeds onvoorwaardelijke bescherming ontbeert. En dat alles vind je vanzelf binnen de nieuwe social fabric terug.