Lachen om onszelf

Van systeembewustzijn naar zelfbewustzijn.

Kijk naar wat er rond de depositobank inmiddels is gebeurd. Dat geeft je een goede oefening in het begrijpen dat we vanuit ons systeembewustzijn heel anders praten dan vanuit ons zelfbewustzijn.

We zitten in een emancipatieproces.

We zijn dus niet op zoek naar ‘een verbetering van het systeem’ of ‘een verbetering van de economie’. Nee, we willen loskomen van onze economische (en andere) knechting, waardoor het systeem dus gaat veranderen.

Emanciperen betekent loskomen van knechting. Dan moet je je knechting onderkennen, ervaren, kunnen aanwijzen, benoemen. En je moet ervoor zorgen dat de knechter zichzelf publiekelijk aanwijst als de knechter. Wij hoeven de knechter niet aan te wijzen: die dient zichzelf aan te wijzen. Zodat iedereen het kan zien, dat de knechter publiekelijk aan zichzelf refereert als het willen zijn van de knechter.

Rondom de depositobank is dat allemaal al gebeurd: de knechter heeft zichzelf al publiekelijk laten zien.

De regering heeft publiekelijk toegegeven dat ze ons een depositobank wil onthouden, omdat(!) de banken volgens de regering totaal niet op eigen kracht overeind kunnen blijven staan: ze kunnen volgens de regering alleen maar overeind blijven staan door het weigeren van de depositobank, door het uitstoten van de depositobank, door het uitstoten van onze keuzevrijheid, door het geïnstitutionaliseerd gijzelen van onze keuzevrijheid, door het geïnstitutionaliseerd knechten van ons, mensen: we worden geïnstitutionaliseerd verplicht om bij die waardeloze banken te blijven, aan hun waardeloze bestaan te blijven bijdragen, als vee worden we ertoe gefuikt door ons de depositobank te weigeren. Knechting, publiekelijk uitgesproken door de regering.

Kijk in de vorige alinea waar de systeemtermen ineens overgaan in zelfbewustzijnstermen.

Voor wie niet op de hoogte is van het proces rondom de depositobank: kijk hier bijvoorbeeld naar het proces van Stichting Full Reserve rondom de depositobank: http://www.fullreserve.nl/page/motiefullreserve

Knechting gebeurt niet alleen door de regering. Het gebeurt ook door de maatschappij: mensen die zelf niets willen ondernemen, maar wel hopen dat jij alle kastanjes voor hen uit het vuur gaat halen….. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen bij emancipatieprocessen, dus je hoeft er niet in opperste verbazing over te zijn.

Ook dat fenomeen lost op in het samen ervoor gaan staan dat de depositobank er op zijn minst voor de volgende generatie in ons midden komt, en wel onmiddellijk.

Nu roep ik hier niet toe op. Het gaat mij nu om het zelfbeeld dat daarmee veranderd is: wen maar aan dat nieuwe zelfbeeld van een (sub)maatschappij die voor het normale samenleven van haar volgende generaties staat.

Zelfbewustzijn, zelfbeelden, zelfpositioneringen, ons verhouden tot, en het zien hoe de regering zich tot ons verhoudt en zich tot onze volgende generaties verhoudt…. dat zijn allemaal geen systeemtermen, het zijn zelfbewustzijnstermen.

Hierin ligt nog altijd een waanzinnig groot gapend zwart gat in de Nederlands maatschappij, want nee, mensen willen niet dat het over emancipatie gaat, willen niet dat het om ontknechting gaat. Willen dat het over ‘verbetervoorstellen’ gaat. Want je wordt natuurlijk niet geknecht, welnee, je bent gewoon een autoriteit in het weten hoe het beter kan…. dat staat veel beter. En je bent gewoon iemand die ‘de juiste autoriteiten’ weet te forwarden, volgens jou, die autoriteiten die allemaal weten hoe het anders moet….. Ja… je bent de juiste ‘autoriteiten eruit pikker’…..Je bent niet geknecht, welnee, daar moet je het niet over willen hebben…….

Het proces rondom de depositobank maakt de geïnstitutionaliseerde knechting zo waanzinnig helder en expliciet, IN YOUR FACE…… dat ik echt helemaal niet meer bij kom.

Gebruik het proces rondom de depositobank maar als oefenmateriaal voor jezelf om te leren onderscheiden dat knechting het basisfundament is van ‘het systeem’ (lees: van de systeemvertegenwoordigers). Dat alle shit opgebouwd wordt vanuit onze economische knechting, het ons fuiken (zoals we ook ons niets kostend bestaansgeld niet hebben: super economische knechting).

En daar laat ik iedereen lekker alleen mee. Want als het proces rondom de depositobank het je niet duidelijk maakt.. ach….. dan moet je wel zo’n gigantisch diep verweer hebben op het onder ogen willen zien van wat er gaande is. Nou, daar is echt niets tegenop gewassen.

Ha ha ha ha ‘We ontnemen de volgende generaties een depositobank, als regering fuiken we heel het leven op aarde naar het zijn van verplicht voer voor de stupide, zieke, waardeloze banken, want die kunnen niet op eigen kracht overeind blijven, ze hebben het fuiken van de mens er voor nodig’…. En dat heet ‘regeren’… in your face…… Pure schoonheid dat het en plein public zichtbaar is gemaakt.

Natuurlijk neem je het zo niet waar, als je alsmaar in je systeembewustzijn blijft hangen (‘Ja, we zijn bezig met het verbeteren van de economie en zo….’ )…. Als je er vanuit een normaal zelfbewustzijn naar kijkt, dan zie je het wel.

Maar ik ga mensen niet porren om hun normale zelfbewustzijn in te gaan zetten, of te gaan ontwikkelen. Nee hoor. Tot in iedere cel van je lichaam ben je zelf verantwoordelijk voor wat je kiest te plukken uit alles wat door iedereen in totaal wordt aangereikt.

Er zijn overigens ook dingen waar we helemaal niet in geknecht worden. Zoals bijvoorbeeld het door laten stromen van bestaansgeld. Maar ach… waarom zou ik het daar na al die jaren nog over hebben….