Natuurlijk kan je alle nuances niet aan

Zolang je blijft denken dat we op zoek zijn naar een systeemverandering, blijf je alles downgraden naar het 1-dimensionale vlak dat ‘leidende’ mannen altijd van het leven hebben gemaakt. Dan blijf je dezelfde gebieden onzichtbaar maken die hij ook altijd zo graag onzichtbaar wilde maken.

Bestaansgeld kan je op zijn minst op 8 dimensies haar werk laten doen:

 • Systemisch: de labiliteit eruit halen
 • Humanitair: de voorwaardelijkheid eruit halen
 • Evolutionair in samenleven: de dualiteit eruit halen
 • Historisch: de verklaringen over ons verleden laten transmuteren
 • Persoonlijk (ja jij): jouw weerstand om hier voor te gaan, laten transmuteren
 • Kunstzinnig: de verborgen dynamieken zichtbaar maken via art & songs & writing
 • Onderwijskundig: economische studies laten transmuteren, etc.
 • Emancipatorisch: laten zien hoe we hier voor onszelf kunnen staan

Dat lijkt veel. Maar dat is het niet, want ook al probeer je het leven op deze 8 verschillende manieren te benaderen, het antwoord zelf, het antwoord waar we naar op zoek waren, blijft hetzelfde. En dat is:

 • We kosten niets
 • Dat is operationeel te maken via bestaansgeld
 • Wat betekent dat als iemand maandelijks bestaansgeld heeft, het plaatje rond is

En de 8 manieren van het benaderen van het leven, is natuurlijk een lachertje. Er zijn echt veeeeeel meer manieren dan 8, om het leven te benaderen. Minstens 50 shades of reality.

De kunst is, om al die levensperspectieven vanuit waar je kunt kijken, niet als tegenwerpers te laten kijken naar het niet meer verloren antwoord, alsof het een kern in ons midden is die weg geduwd moet worden, weg verklaard moet worden, ter discussie gesteld moet worden, getoetst moet worden aan alles wat je meent te denken.

Nee, je moet het andersom doen.

De nieuwe kern in ons midden, ons niets kostend bestaan, die volkomen stil staat, echt niet meer weg gaat, dien je juist door al jouw verschillende levensperspectieven heen te laten gaan. Een econoom dient de nieuwe kern dus als zijn of haar nieuw economische kern-referentie toe te passen. Dit staat helemaal los van de vraag of hij/zij er ook daadwerkelijk voor wil gaan staan dat deze verandering zal gebeuren. Nee, hij/zij zal toch echt zelf moeten laten zien dat hij/zij in staat is om na te denken vanuit deze nieuwe economische kern (de economische waarde van ons bestaan, uitgedrukt in bestaansgeld). Te tonen wat hij/zij dan economisch ziet gebeuren, vanuit de nieuwe, stilstaande, kern. Het kan niet anders dan dat een econoom die daadwerkelijk het nieuwe referentiepunt even gebruikt, puur als oefening van de eigen denk-capaciteiten, dan wel tot de conclusie moet komen dat de economie er nooit iets mee te maken heeft gehad. Maar goed, laten economen hun eigen denk-talent maar in zetten (dus niet hun verweer-talent, nee, hun denk-talent).

Er zijn heel veel economen die zeggen dat ze voor het basisinkomen zijn. Dan moet het hen toch als 1 grote vreugde in de oren klinken, om te horen (en nu dus ook daadwerkelijk te doorzien) dat dat niets kost, zelfs geen project, en dat het van niets afhankelijk is, behalve van onze eigen keuze. En aangezien zij die keuze al hebben gemaakt (ze zijn tenslotte voor het basisinkomen), staat hen niets meer in de weg om ervoor te gaan staan (want ze lieten zich publiekelijk zien als voorstanders, dus dan moeten ze er ook voor gaan staan, dat begrijp je). Maar ja, hun ego he…..

Dus hiermee had je al een 9e perspectief: Het perspectief vanuit het basisinkomen; de nieuwe kern toepassen op de gedachtengangen rondom het basisinkomen. Pas de nieuwe kern maar toe: pas de waarheid dat we niets kosten, wat operationeel te maken is via bestaansgeld, maar eens toe op het basisinkomen. Je ziet dan dat de belastingbetaler als tegenstander van het basisinkomen, uit het plaatje is verdwenen. Dus dat is nogal een grote aanwinst voor de basisinkomensstroming: de vermeende vijand hoeft helemaal niets gevraagd te worden, hoeft geen akkoord te geven, zit simpelweg niet in de vergelijking; de belastingbetaler zit helemaal niet in de vergelijking. Waanzinnige vreugde moet dat geven aan de basisinkomensstroming: we hebben zichtbaar gemaakt dat de belastingbetaler helemaal niet om akkoord gevraagd hoeft te worden. Maar ja, het ego he……

Ah… het 10e perspectief: je kunt het ook allemaal bekijken vanuit het onrecht dat gaande is, en blijft. Vanuit al die ego’s……

En nog een perspectief, het 11e alweer: persoonlijke ontwikkeling. Gratis en voor niets. In jezelf kijken waarom je er zo hard van weg loopt, van de vreugde van de nieuwe kern die nooit meer weg gaat uit ons midden: de waarheid dat niemand ons eerst iets kost. De waarheid dat alle dualistische opsplitsingen binnen 1 dag oplossen, vanuit het simpelweg iedereen met een vorm van uitkering onmiddellijk met rust laten, voorgoed.

Zo krijg je zicht op jouw eigen innerlijke dynamieken. Zo doe je vanzelf aan zelfontwikkeling.

Allemaal vanzelf vanuit de nieuwe, vaste, kern in ons midden: niemand kost iets.

We hebben nu 10 perspectieven voorbij zien komen. Het zijn perspectieven die je allemaal al kent. Het enige wat je niet kende, was de kern: de aantoonbaarheid dat we niets kosten, en dat dat waanzinnig eenvoudig operationeel te maken is via bestaansgeld, en dat dat betekent dat we mensen met een vorm van uitkering voorgoed met rust laten, en nieuwe uitkeringssituaties voortaan via de centrale bestaansgeldrekening gaan doen, wat uiteindelijk resulteert in ‘iedereen’. Waanzinnig eenvoudig.

Dat wist je misschien niet. Maar nu wel.

Omdat je het niet wist, heb je al jouw denken, en zoeken naar oplossingen en het definiëren van problemen, allemaal gedaan zonder die zelfbewustzijnskern rondom ons bestaan. En doe het nu MET die kern.

Wat je zult merken, is dat je dan voor het eerst zelf nadenkt over de dingen die gaande zijn. Je dacht altijd al zelf na te denken, maar dat is helemaal niet waar. Je gebruikte simpelweg alle al bestaande verklaringen. Je paste dus toe wat jou aangereikt was. Dat is niet ‘zelf nadenken’, integendeel. Maar nu ga je dus meemaken wat daadwerkelijk zelf nadenken is. Gratis persoonlijke ontwikkeling. Doe maar.

En als je dat doet, dan zal je perspectieven tegenkomen, die je nog niet kende. Mogelijk wel bij naam, maar je wist nog niet hoe je dat nu precies kon zien, duiden, aanwijzen. Zoals bijvoorbeeld het woord ‘dualisme’, of ‘afgescheidenheid’.

Nu kun je gaan begrijpen wat dat is. Het heeft vele vormen. Bijvoorbeeld: je wist niet dat we afgescheiden zijn van onze vrije levenstoegang. En zie wat voor wereld we daaruit laten ontstaan. Wat het onszelf afscheiden van het leven dat bij ons hoort, voor rampzalige gevolgen heeft. Omdat ooit een stel mannen aan ons wilden gaan rukken, aan het leven wilden gaan rukken. En zijn systemen zijn zijn echo die we niet meer moeten voortplanten. Dat lost vanzelf op, vanuit bestaansgeld. Er valt dan niet meer aan ons te rukken.

Of zie dat bestaansgeld vele, vele, vele woorden gekregen heeft, opgedeeld is in allerlei afscheidingen: AOW, WAO, kinderbijslag, etc. etc.  Veel.

Hoe komt dat? Dat komt doordat iedereen eerst moest verklaren waarom je geen werk hebt. Of je even verantwoordelijkheid wilt komen afleggen bij graaiende papa. Dan pas krijg je je bestaansgeld. Het leven dat eerst verantwoording af moet leggen….. Aan wie? Aan een echo uit ons verleden.

En de vele redenen waarom je niet zou kunnen werken, hebben zich vertaald naar uitkeringsnamen. Ja, het is altijd druk geweest in verantwoordingsland.

Maar aan wie moet je nou eigenlijk verantwoording afleggen als je niet werkt? Wie is die idioot nou precies, die van mensen eist (mensen die niets kosten, want niemand kost iets) dat ze bij hem verantwoording komen afleggen als ze even niet werken?

Welk perspectief is dit? Hoe heet dit ziekelijke verantwoordingsperspectief? Geef het zelf maar een naam. Het begint met onder en eindigt op drukking.

De normale kern in alles is onthuld. Je kunt haar aan of uit zetten. Sowieso in jouw denken en waarnemen en kiezen. En je weet wie haar uit wilden hebben staan.

En ach, natuurlijk kan je alle nuances niet aan. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je leeft nu toch ook je eigen gangetje? En sommige dingen hebben jouw interesse en sommige niet. Je hoeft niet een wandelende vergaarbak van alle nuances van het leven te zijn. Je moet slechts voldoende weten, zien, beseffen, om tot de conclusie te kunnen komen welke agressie er In Ons Midden ligt geïnstalleerd via de regering en haar instituten. Zodat je beseft dat er voorgoed bescherming moet komen.