Nee, techniek is niet het probleem, noch de oplossing

De techno-gelovigen hebben weer een nieuw speeltje om zich achter te kunnen verschuilen en waarmee ze kunnen doen alsof techniek probleemoplossend is aan het probleem op aarde: Blockchain. Die zou de controle uit handen slaan van de machten.

Oh ja… de wereld is al eeuwen in de problemen, omdat Blockchain nog niet uitgevonden was…… not.

Trap niet in de energie roof die ook hier weer in gaat zitten: ga niet proberen het Blockchain gebeuren te ontkrachten bij de Blockchain gelovigen. Die blijven zichzelf toch wel met hun nagels vastgrijpen in techno stuff. Als het niet Blockchain is, dan verzinnen ze wel weer iets anders techno om op te projecteren dat dat de wereld gaat redden.

Hiermee ervaar je weer het ‘nut’ van het zelf al helemaal bevrijd zijn van de werking van het oude in jouzelf: alles wat het oude blijft verzinnen, prik je zo door als niet zijnde het antwoord, want je weet al

  • Wat het probleem is
  • Wat het antwoord is
  • Wat de transitiemogelijkheden zijn

Het probleem en het antwoord zijn hetzelfde: onze vrije levenstoegang, wat in the reality of the now ligt in ons niets kostend bestaansgeld. Bij beide bolletjes zijn ze echter in een andere staat:

  • Wat het probleem is: ons bestaansgeld, in onthouden staat
  • Wat het antwoord is: ons bestaansgeld, in gefaciliteerde staat

En je weet dat er meerdere transitiemogelijkheden zijn om het antwoord te leven; je weet door het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘ dat iedere ‘laag’ binnen het samenleven dit antwoord kan leven:

  • Op regeringsniveau: 1 programmeerregel + aftrek van belastingen
  • Op maatschappelijk niveau (sub crowd): bijvoorbeeld voor Money Place gaan of voor crowd suing gaan.
  • Op persoonlijk niveau: simpelweg door laten stromen.

 

 

 

Dit gaat allemaal om bewuste keuzes. Het heeft totaal niets met techniek te maken. Ja techniek kan faciliterend toegepast worden, maar is geen strijd-kracht.

De techno-verheerlijkers denken allicht dat er een techno strijd gaande is, die gewonnen moet worden. Wat onzin is.

Als je wilt dat ‘de machten’ geen macht meer hebben over iemand, dan kies je er zonder meer voor dat die persoon vanuit bestaansgeld kan leven. Dan kan die persoon doen en laten wat die wil. En als die persoon dan nog altijd belast wordt, en dat niet wil, dan kan die persoon een crowd suing proces in gang zetten, met het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘ in handen.

De beelden die impliciet met het techno-redderschap verbonden zijn, zijn de beelden alsof de techno stuff IEDEREEN zal redden…. het is het typische oude gedrocht weer: mensen die de redder uit willen hangen. Van wie?

‘Ja, dat is om er voor te zorgen dat alle welvaart eerlijker wordt verdeeld’. En de techniek moet dat dan gaan afdwingen. Maar al die blockchain roepers laten zelf nog niet 1 euro bestaansgeld maandelijks doorstromen, hebben samen dus nog niet 1 mens in hun midden van diens vrije levenstoegang voorzien, zodat die al uit de handen van ‘de macht van het systeem’ is gehaald.

Het blijft iedere keer weer hetzelfde nutteloze liedje. En het voldoet aan een grote behoefte van heel veel mensen: het geeft hen het gevoel alsof ze ‘samen met zijn allen’ (mensen die je niet kent) de speeltjes van ‘de machten’, aan het bevechten zijn. Dan ben je zelf dus nog steeds onderdeel van het oude.  En ondertussen laat je nog steeds nog niet 1 euro bestaansgeld doorstromen naar iemand in je midden….. heb je nog niet 1 persoon los gemaakt van ‘de sullige macht van het systeem’.

Het is telkens weer hetzelfde liedje.

Overigens: Money Place biedt alle transparantie die nodig is, dat weet je, want je hebt het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘ gelezen. Ze biedt de transparantie die nodig is (op totale doorstroom en totale geldgetallen creatie), en beveiliging waar dat nodig is (ieders eigen rekeningen).

Mensen lijken het misplaatste idee gekregen te hebben dat je ieder contact met de regering moet zien te vermijden, je moet ze zien te overrompelen (met techniek en zo).

We hebben gewoon AL wegen tot onze beschikking, om bewustmakend contact te leggen met de regering. Dat zijn bijvoorbeeld: petities, burger initiatieven, en crowd suing processen.

Iedereen gaat dat uit de weg. Waarom is dat zo? Waarom gaan bijna 500.000 mensen die voor het basisinkomen zijn, het indienen van een petitie uit de weg? Eventueel gevolgd door crowd suing, als de regering geen juiste respons op de petitie geeft.

Waarom gaan mensen de dingen die ze zo makkelijk in gang zijn te zetten, uit de weg? Wat hebben ze zich wijs laten maken?

Als mensen nog niet eens op die simpele, al voor handen zijnde mogelijkheden, met elkaar verbinden……. wat is dat zogenaamde grote ‘wij’ dan dat ‘gered’ moet worden met techno stuff?

De petitie mogelijkheden zijn middelen om de regering bewust te maken. Maar niet alleen de regering. Ook de media. En de maatschappij. En…. jouzelf….

In dat soort processen gaan staan, samen, maakt jouzelf verder bewust.

Wij zijn jaren geleden ook al dat proces gegaan. Toen vanuit andere petitieteksten. Door het te doen, wordt je wijzer. Vandaar dat de petitieteksten nu hun helderheid hebben die ze hebben. Ook ben ik jaren geleden al voor het crowd suen gegaan. Dat mensen niet aansloten betekende niet dat ik het pad niet kon gaan. Ik ging het wel en dus heb ik het antwoord en stilzwijgen gehoord van instanties en dergelijke. En dus heb ik het crowd suen nu zo kunnen beschrijven als dat is gebeurd.

Handelen. Dan kan het volgende zich gaan ontsluiten.

Techno-verering is daar geen onderdeel van.

Techniek kan ons altijd faciliteren. Zoals Money Place ons ook faciliteert. Maar dat ligt allemaal NA de keuze om zelf normaal samen te leven, dat dan ook te doen, er naar te handelen, en zelf bewuste extra keuzes te maken in het hier-en-nu, rondom de transitie, beseffend dat je behalve het zelf normaal samen leven, ook nog iets extra’s kunt doen, aangezien het veranderen van uitgestoten staat naar vrije staat nu eenmaal wat extra’s kost.

Vraag de Blockchain vereerders, hoeveel van hen nog steeds tonnen extra geld voor zichzelf aanmaken bij de banken ….. en ze zullen zeggen: ‘Hoe bedoel je, waarom wil je dat weten?’………

Voor alle helderheid: met het toepassen van Blockchain is niets mis. Het positioneren als de bekende goddelijke techno verlossing, is onzin.

Als wij samen naar 1 persoon in ons midden maandelijks bestaansgeld laten stromen, zijn wij de chain die de uitgestoten staat van die ene persoon hebben geblocked.

En let overigens ook op de bijna 500.000 mensen die bijstand hebben: zij hebben AL hun bestaansgeld, in geldgetallen gezien, maar ze hebben hun daarbij horende vrijheid nog niet. Als al die mensen samen weigeren om voor zichzelf op te komen via een simpel crowd suing proces… samen dus niets met elkaar willen…. wat willen ze samen dan met elkaar ‘na’ Blockchain…… moet Blockchain hun gezamenlijk inertie gaan bevestigen?

Zie hoe snel ‘Blockchain’ blindelings geforward wordt……….. en zie dat het forwarden van het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘, en het gigantische handelingsrepertoire……niet.

(Zelf)bewustzijn wordt geblocked…. door iedereen zelf…. maar kom even met techno gepruttel…. en het heilige geloof barst uit in een massale forward………

Herken het patroon.

Ik blijf erbij: “It’s all in your environment”…. not in Blockchain.

Mooi voor in de toekomstige geschiedschrijving: de verdwazing van het techno-geloof dat in de mens gerealiseerd is doordat ze van haar vrije levenstoegang geroofd is. De werking van de leeg geroofde staat: een oprekbaar, willekeurig vol te vullen vat, dat wordt de mens ervan.