Niet het leed van een systeem maar van een kind

De mannelijke overheersing op aarde heeft ons zo ziek gemaakt, dat we denken dat we ons het leed van een systeem, een idee fixe aan moeten trekken, in plaats van het leed van een kind.

Onvoorwaardelijke bescherming bieden aan het vrije bestaan van een kind, is de dood aan het systeem. Die dood heet: bestaansgeld: het letterlijke leven van het kind.

En zie hoe erg iedereen dat vindt, en het leed van het kind niet.

Zo diep ziek zijn we gemaakt.

Er is geen systeemaanpassing die die ziekte opheft.

Dat kan je alleen maar zelf. In jezelf.