Nieuwe crowd identificatie / crowdbewustzijn

Vanuit de nieuwe samenleef transmutatie volgt een nieuwe identificatie.

Niet in de trant van: ‘Vind ik dat je haar leuk zit, wil ik net zo zijn als jij?’ Nee, het heeft juist helemaal niets met het persoonlijke te maken. En dat weet je, want het gaat allemaal om samenleven vanuit vrije levenskracht, dus je hoeft een ander niet eerst te screenen, ‘of je die wel leuk vindt’, alsof die persoon eerst jouw akkoord nodig heeft om vrij te mogen bestaan, of jij eerst het akkoord van die ander nodig hebt, om vrij te mogen bestaan.

Ik schrijf hier vanuit het nieuwe zelfbewustzijn. Ik ben hier dus niet het nieuwe aan het overdragen, noch ben ik hier het loslaten van het oude aan het overdragen. Dat heb ik al gedaan, via het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘. Daar word je het nieuwe zelfbewustzijn in gebracht, en vanuit daar schrijf ik hier verder.

De nieuwe identificatie is een nieuw crowdbewustzijn: je ervaart jezelf zoals het normale samenleven zichzelf omschrijft. Je ervaart het psychisch volwassenschap in jouzelf dat een heel concreet gezicht heeft gekregen via ons werk. Je ervaart dat je vanuit dit psychisch volwassenschap wilt handelen.

In het e-boek is daarvan onze volwassen positie naar het samenleven van de next gen als voorbeeld gegeven.

Dus niet: ‘naar de next gen’. Maar: ‘naar het samenleven van de next gen’. Hun onderlinge samenleven: zij hoeven elkaar nooit meer te belasten, etc…

Het in jouw psyche innemen van de volwassen plek die nog helemaal niet ontwikkeld is, omdat we nooit op die volwassen plek in onze psyche zijn gaan staan. En toch herken je jezelf precies in die plek…. dat is die transmutatie in identificatie: je ervaart jouzelf als onderdeel van de nieuwe crowd, van het nieuwe crowdbewustzijn.

Het is onmogelijk dat er een verandering optreedt vanuit de plek van de kindpsyche in mensen. Ze kan alleen plaats vinden vanuit de plek van volwassenschap in onze psyche.

Hoeveel mensen daar ‘aan toe zijn’, zichzelf er in herkennen dus, dat weet ik niet. Maar de helderheid is dat het van geen andere plek vandaan kan komen, dan van die van volwassenschap in onze psyche. Daarin ligt het nieuwe crowdbewustzijn waarmee we ons identificeren. Dit ‘identificeren’ is een automatisch proces: het is waar je jezelf in herkent.

Mascha Roedelof en ik lijken in niets, maar dan ook werkelijk niets op elkaar. En toch herkennen we elkaar precies in het normale samenleven. Dat is het nieuwe crowd zelfbewustzijn dat zichzelf herkent: het jezelf precies daarin herkennen. Dat is de identificatie, het herkennen van het iets Wezenlijks van het Zelf in de ander: in de essentie van het nieuwe samenleven.