(On)Beschikbaar

Ik ben alleen maar geïnteresseerd in mensen die werkelijk tot handelen komen.

Ik ben absoluut on-beschikbaar voor mensen die hun eigen plasjes nog even komen plegen, hun meninkjes, initiatieven, projecten, willen herhalen of met vragenaanstellerij komen. Op dat soort mailtjes reageer ik niet. De transmutatie zit daar niet in, juist niet. De transmutatie zit alleen maar in het hanteren van een wezenlijk nieuw levensuitgangspunt, en dat haar werk laten doen. Ons niets kostend bestaan dus als het absoluut nieuwe (normale) referentiepunt hanteren, operationeel gemaakt in bestaansgeld, wat voor een groot deel al in het basisinkomen ligt opgeslagen (maar niet volledig).

Transitie zal plaatsvinden als mensen

  • De urgentie ertoe voelen (door onrecht, instabiliteit, en vastlopen),
  • Ze kunnen onderscheiden waar het kantelpunt zit (ons niets kostend bestaan),
  • Ze een handelingsrepertoire voor zich zien, zodat ze een nieuwe respons kunnen geven

Ik ben alleen maar geïnteresseerd in mensen die werkelijk tot handelen komen.

En mocht je de vergissing maken om te denken dat ik de zogenaamd arme arme arme maatschappij probeer te redden, het leven voor hen beter te maken, of überhaupt iets voor de arme arme arme volwassen wereld probeer te doen, alsof volwassenen iets van mij tegoed hebben, en ik gratis voor hen moet gaan staan, genees dan maar meteen van die vergissing. Want we zijn onze rol niet meer verloren.

Astrid van Triet, samenleefpionier

Update: in verband met mijn overlijden in 2018 is contact niet meer mogelijk. Astrid van Triet is op 6 augustus 2018 overleden.