Onze uitgestoten staat

Wat er gaande is in de maatschappij, en wereldwijd, heeft niets maar dan ook niets met de economie te maken, noch met geld.

Het kernprobleem van alles, is onze uitgestoten staat. Je vindt daar vanzelf alle bewijzen van op dit platform.

Het heeft geen enkele zin om met allemaal oud geklets uit je hoofd op de proppen te komen, om volgens jou te bewijzen dat we helemaal niet in uitgestoten staat leven, of om te bewijzen dat de problemen wel van economische aard zijn.

Als je oprecht compassie hebt met het leed waar veel mensen in verkeren, dan ben je bereid open te kijken, om onze uitgestoten staat de herkennen. Om daarna te handelen.

Laten we helder zijn: most people just don’t give a damn. Mijn werk is dan ook niet van de bekende oude orde, alsof de hele maatschappij overgehaald moet worden om op 1 of ander politiek plan te stemmen. Het heeft daar totaal niets mee te maken. Ik heb niets te maken met de zelfzuchtige Nederlanders die alleen maar in bler-actie komen als hun eigen financiële situatie instabiel wordt, door ‘de economie’. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in oprechte mensen. Mensen met oprechte compassie. Niet de mensen die zichzelf pronken met ‘Ik heb eindeloze compassie’, en verder geen reet doen, hun niets-doen tot compassie verklaren.

Onze uitgestoten staat is waanzinnig eenvoudig te bewijzen. Dit bewijs is verder zelfverklarend en allesverklarend. Als je onze uitgestoten staat ontkent, ontken je dus de totale zelfverklarende kracht.

Als iets diep in ons zelfbewustzijn is weggeslagen, dan leeft het in onszelf ook in uitgestoten staat. Onze uitgestoten staat in de fysieke wereld zal dan ook nooit oplossen, als we het in ons zelfbewustzijn niet laten oplossen.

Mensen die het goed hebben, en zichzelf een succes ervaren, zullen direct zeggen dat ze helemaal niet uitgestoten zijn. Durf er dan maar vanuit te gaan, dat dat bewijst dat je dus (onbewust) aan de kant van de uitstoter staat. Want als jij niet de uitgestotene bent, dan ben je dus die ander; de uitstoter, op de 1 of andere manier (onbewust) voordeel halend uit de uitgestoten staat van anderen. Durf je het aan om eerlijk naar jezelf te kijken? Durf je het vanuit compassie aan, om dat te doen? En dan tot handelen te komen?

Het handelen dat volgt op het in ons zelfbewustzijn terug herkend zijn van onze uitgestoten staat, ligt in een ander gebied dan het politieke. Dat weet je, want je weet wat het proces van zwarte mensen is geweest, van vrouwen, van homo’s. Je weet wat uitstoting betekent.

Nogmaals: most people just don’t give a damn. Je weet dus dat die mensen tegengas zullen gaan geven, als jij tot nieuw handelen komt. Want dan geven ze ineens wel a damn: ze willen dat je je aan de oude patronen blijft houden, want hun idee fixe mag niet verstoord worden. Besef dat je niets voor die mensen hoeft te doen. Het gaat niet om het met zijn allen worden van een mooier samenleven. Het gaat om het bescherming bieden aan degenen die uitgestoten blijven worden door de patronen van alle mensen who just don’t give a damn.

We hebben het over bescherming, allicht, van de uitgestotenen.

Maar ook hierin gelden niet de oude beelden, niet de oude patronen. Want het zijn niet de arme mensen die (alleen) uitgestoten zijn. Het zijn ook de mensen die oprecht normaal willen samenleven, die uitgestoten zijn. Beter verwoord: iedereen die normaal wil samen leven, is in uitgestoten staat.

Tegen uitstoting, moet bescherming komen. Dan denk je al snel aan de structuren buiten ons, die die bescherming moeten gaan bieden. Dat is wel zo, maar de impuls tot die bescherming dient voorgoed uit onszelf te komen. We zijn opdrachtgevers van de beschermingsstructuren buiten ons. Zo moeten we onszelf echt ervaren; als de beschermers tegen uitstoting. Dat lijkt groots, maar dat is het niet.

Maar wie moeten we nou precies willen beschermen? Moeten we de arme mensen in Nederland beschermen? Nee. Die dienen zelf hun zelfbewustzijn te ontwikkelen, en zelf voor zichzelf op te komen, zelf tot het nieuwe handelen te komen. We gaan niets voor volwassenen doen, die zijn prima in staat om zich samen tot crowd te vormen, en tot handelen te komen. Zij hebben ook al ons werk vrij beschikbaar, kunnen hun zelfbewustzijn dus ook zelf verder ontwikkelen. Zolang ze dat niet willen, zich ook telkens weer willen blijven verschuilen in al het onzinnige economische geklets, dan krijgen ze precies wat ze willen: het oude. Dat is hun eigen onvolwassen keuze, daar dragen ze dan ook zelf de gevolgen voor. Wel kan je natuurlijk samen met hen staan, en samen als crowd tot handelen komen. Maar dat is dus wezenlijk iets anders dan denken dat je hen op de 1 of andere manier zou moeten redden, voor datgene wat ze zelf niet willen aanzien.

Nee, het beschermen gaat natuurlijk ook over iets wat in diep uitgestoten staat in ons zelfbewustzijn ligt. En dat is een puur natuurlijke positie in onszelf, die we al eeuwen niet meer innemen. En precies het innemen van die positie is wat we moeten doen.

Het gaat om het bieden van bescherming aan de volgende generatie in ons midden. Aan hun samenleven. We dienen hun samenleven in haar oorspronkelijke staat te brengen.

Je ziet dat ik het over hun samenleven heb. Ik heb het dus niet over een sub-groep binnen de volgende generatie, zoals bijvoorbeeld ‘de armen’. Nee, ik heb het over hen als geheel. Ik heb het over de normale setting die terug moet komen in hun samenleven. Het levensfundament onder hun gezamenlijke voeten dient dus te veranderen. Zodat dat fundament voor hen allen gelijk is, en juist dat normale fundament onder hun gezamenlijke voeten niet meer in uitgestoten staat is.

Haal het normale fundament onder de voeten van een samenleven weg, en je brengt dat samenleven in uitgestoten staat. Dat samenleven. Een samenleven dat dan een groep in zichzelf naar buiten begint te duwen. Een wereld die in zichzelf een groep mensen naar buiten begint te duwen. Zoals we allemaal zien.

De volgende generatie is hierin zelf net zo goed volledig verantwoordelijk. Het bieden van bescherming aan hun normale samenleven is dan ook niet een onverbonden actie, alsof wij nu ineens de structuren buiten hen zijn, die het allemaal wel even voor hen zullen regelen. Nee, het gaat om de definitieve overdracht van het normale zelfbewustzijn en de beschermingsimpuls. De volgende generatie gaat dit normale zelfbewustzijn en de normale beschermingsimpuls dan ook verder overdragen (en doe vooral niets voor degenen die dat weigeren, alleen maar overal in verzorgd willen worden).

Wie is dan die volgende generatie? Dat zijn de jongvolwassenen. De 18-26 jarigen in ons midden. We zullen met hen moeten staan. Daarin is het beeld dat we voor de hele maatschappij iets beters moeten zien te bereiken, los gelaten. De inerte maatschappij heeft helemaal niets van ons tegoed. Dat zou wat wezen zeg. We moeten de volgende generatie juist bescherming bieden tegen de agressieve inertie van de maatschappij. Laat die maatschappij maar in haar oude sop gaar koken.

De normale positie die in ons zelfbewustzijn verloren is gegaan, is dat we als volwassenen samen bescherming bieden aan het normale samenleven van de volgende generatie in ons midden.

Het lijkt alsof de regering het nu ‘voor ons doet’, het dus faciliterend heeft overgenomen. Maar dat heeft ze nou juist niet. Ze heeft het AFGENOMEN. ONTNOMEN. Zodat ze het normale samenleven van de volgende generaties kan blijven offeren aan de oude dynamieken. Het maakt niet uit of de 150 totaal willekeurige mensen in de regering zich daar bewust van zijn of niet. Wij zijn bewust.

Het normale samenleven van de volgende generatie beschermen, is onze eigen rol. Een rol waar we wel degelijk professionals voor inhuren, maar de impuls ligt dus echt in onszelf. Lang ontnomen. Nu niet meer. We hebben haar terug leefbaar, toepasbaar gemaakt.

Niet weten wat dat normale samenleven is, is voorbij. We weten het wel.

Vrije levenstoegang. Voor iedere 18-26 jarige. Zij groeien zich dan vanzelf op de nieuwe manier de toekomst in. De rest van de maatschappij zal me een worst wezen: die zijn tenslotte de agressors naar dit normale samenleven van de volgende generaties. Met iedere ‘ja maar, ik heb eerst nog een vraag, die komt uit mijn oude beelden’, menen ze het recht te hebben de volgende generatie te blijven gijzelen, die in de oude dynamieken te laten zitten, omdat iedereen zo graag hun ziekelijke oude plasjes nog kwijt wil.

Vrije levenstoegang kost niets. We kosten niets. Geld is daarvan het waanzinnig eenvoudige bewijs: geld ontstaat niet uit zichzelf, we maken het zelf aan, het is een niets kostend getalletje in een spreadsheet. Betaalmiddel om te bestaan kan dus zonder meer voor iedereen beschikbaar zijn, ter hoogte van bestaan. Bestaansgeld dus. Kost niets, ook geen belastingen, ook geen structuren. Onze vrije levenstoegang is daarmee gerealiseerd.

Het oude denkkader dat zich daar dan overheen leeg probeert te kotsen, kan je binnen houden. Dat oude kader is al 1000 keer doorgeprikt, en diens nutteloze (puur gijzelende) aard is daarmee zichtbaar gemaakt. Dat vind je vanzelf op dit platform.

Geld zelf is het bewijs dat we in uitgestoten staat leven. Want we hebben ons bestaansgeld niet. Je bent zelf dus het wandelende bewijs dat we in uitgestoten staat leven: je ontvangt niet jouw maandelijkse niets kostende bestaansgeld.

Dat agressors buiten onszelf (totaal willekeurige mensen buiten onszelf) menen de beslissers te zijn over het beschikbaar zijn van geld, is het volgende publiekelijke bewijs van onze uitgestoten staat: hun keuze om ons ons niets kostend bestaansgeld te blijven onthouden, is hun keuze om onze vrije levenstoegang in uitgestoten staat te houden. Het maakt niet uit wat de reden ervan is, dat ze dat kiezen te doen. Het gaat om onszelf, dat we het zelf niet meer accepteren. Niet naar onszelf toe, en vooral niet naar het samenleven van de volgende generaties toe.

Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat je de maatschappij die in inertie blijft zitten, of hun oude denkkader probeert leeg te dumpen bij het zien van het nieuwe zelfbewustzijn, gewoon in haar sop gaar moet laten koken. Nogmaals: we hebben het NIET over het met zijn allen recht hebben op een mooier samenleven. We hebben het over het moeten beschermen van degenen die door de patronen van de maatschappij in uitgestoten staat geduwd blijven worden. En je weet nu dat ik het specifiek heb over de volgende generatie jongvolwassenen in ons midden: 18-26 jarigen. Door voor hun normale samenleven te gaan staan, wordt alles zo klein als dat het in essentie is. De ziekelijke megalomane onzinverhalen van politici, economen, en zogenaamde tv-autoriteiten, zijn daarin volkomen opgelost.

De next gen (18-26 jarigen) hoeven alleen hun bestaansgeld maar, de rest is daarin volledig opgelost. Dat is dus hetgeen waar we zelf naar moeten handelen. Door hun samenleven in haar normale vrije levenstoegangsdynamieken te brengen, hebben we letterlijk de toekomst gered. Want zij ontwikkelen zichzelf dan op de normale manier verder de toekomst in, en hun volgende generaties dus ook. En de oude garde sterft vanzelf uit, allemaal zich nog vastklauwend aan hun oude nutteloze denkkaders, die ze willen kunnen blijven spuien. Laten die maar in hun sop gaar koken, ze gaan vanzelf allemaal enig moment dood, ze zijn dus uitstervend.

Door aan de next gen het normale samenleven en het normale zelfbewustzijn te bieden, zijn zij de nieuwe poort voor hun eigen volgende generaties. En alle onwillige volwassenen zullen me een worst wezen.

Dus, wat is nu het belangrijkst uitgestoten element in ons zelfbewustzijn?

Dat we als volwassenen per definitie, van nature, de beschermers zijn van het normale samenleven van de volgende generaties, zodat dit beschermen vanzelf ook overdrachtelijk wordt in ieder volgend mens. Ons handelingsrepertoire hierin is zeer divers, je hebt dus keuzevrijheden zat om tot handelen te komen. Ook dat vind je vanzelf op dit platform terug.

Je bent een andere volwassene niets verschuldigd. Die dient voor zichzelf te staan en daarin te verbinden met andere volwassenen. Trap niet in het kindgedrag van volwassen Nederlanders. Ook niet van de mensen met geld en hypotheek die als kleine kinderen begonnen te bleren sinds 2008. Hoe triest zijn ze.

Heb compassie met de toekomst. Heb geen compassie met de oude garde (wat gewoon de hele maatschappij is, het zijn niet alleen de politici). De oude garde heeft hun kans gehad, en zie wat een teringzooi ze er van blijft maken, en hoe ze nog steeds de toekomst in ons midden blijft gijzelen. Laat die mensen maar in hun eigen drek doorwentelen. Heb compassie voor de toekomst. Bied 18-26 jarigen het normale levensfundament onder hun gezamenlijke voeten, waarmee we hen uit de gijzelende klauwen van de oude dynamieken bevrijden.

Zelfs al kunnen we niet de hele next gen in 1 keer uit de oude dynamieken bevrijden. 60% is altijd nog beter dan 0%. 50% is altijd nog beter dan 0%. 40% is altijd nog beter dan 0%. 30% is altijd nog beter dan 0%. 20% is altijd nog beter dan 0%. 3 personen is altijd nog beter dan 0 personen.

Er zijn 150 totaal willekeurig mensen in ons midden, die zich ‘regering’ noemen. Zorgen zij voor de bescherming van het normale samenleven van de volgende generatie in ons midden? Nee. Dat maakt zichtbaar dat de regering er alleen maar is, om de volgende generatie te blijven offeren aan alle oude dynamieken, zodat die oude dynamieken zich verder kunnen blijven uitbreiden. Pure geïnstitutionaliseerde agressie naar onze volgende generaties toe, zodat hun psyche en levenswandel in dienst zal blijven staan van de gore shit die mannen eeuwenlang op aarde hebben geïnstalleerd. We kunnen de volgende generaties met gemak van die gore teringshit bevrijden. Met gemak. En laat iedereen die nog steeds wil kunnen geilen en kwijlen op iedere willekeurige getallen blatende man die op tv gepresenteerd wordt, dan maar lekker doorgaan met die achterlijke verafgoding van getallenblaters. Zoals gezegd: laat alle oude inerten maar in hun eigen sop gaarkoken, ze verdienen wat ze willen.

Heb compassie voor de toekomst. Laat de rest maar in hun oude sop gaarkoken.

Je komt het gelul van de inerten dus niet bij me neerleggen. Je komt tot handelen. Richting de volgende generatie. En anders geen contact.