Verlost van het mannelijke domein?

In de fysieke wereld zijn we niet verlost van het zieke mannelijke domein. De media zijn zijn vereringskanaal en je ziet dat de verafgoding alleen maar toegenomen is sinds 2008.

Maar dat is niet het probleem, want het gaat er om dat je er in jouzelf van verlost bent.

Hoe herken je dat in jouzelf? Dan doe je niet meer aan mannenverafgoding.

Dan doe je niet meer alsof het leven akkoord moet vragen aan mannen, aan mannen moet vragen of die het leven willen uitrekenen. Alsof het leven niet kan bestaan als mannen hun goddelijke rekencapaciteiten er niet overheen plassen.

En dan projecteer je de teringzooi die de hele wereld laat maken in haar mannenverafgoding, niet op vrouwen, alsof zij die mannenverafgodingsteringzooi moeten gaan opruimen, of ‘het mannelijke wat meer in balans moet gaan brengen’ of wat voor ziekelijke vrouwenoffering dan ook.

Als je zelf het leven niet meer offert aan mannenverheerlijking, dan heb je een open waarneming gekregen en zie je dat volwassen Nederlanders doodleuk kinderen in hun midden offeren. Letterlijk. Om het mannelijke domein maar te kunnen blijven verheerlijken.

De verafgoding is niet het probleem. De bereidheid om kinderen daar aan te offeren wel. En dat ligt diep geworteld in de Nederlandse cultuur, dieper dan in andere landen.

De mannenverafgoding vraagt dat je alles wat ik aanreik, negeert.

En dat gebeurt dan ook.

Zie ons niets kostend bestaan verloren staan.

Iedereen er keihard van wegrennend.

Want er moeten getallenbrabbelaars verafgood worden. De zin van het leven op aarde.

En kinderen worden daar nog steeds aan opgeofferd.

Met honger naar bed. Ritueel misbruikt. De mannenverafgoding kent geen grenzen. Er moet en zal aan geofferd worden.

Vrouwen verafgoden net zo hard als mannen. Ze blijken geen betere wezens te zijn.

Look the state the world is in.

Dat heeft geen economische oorzaak, geen financiële.

Je ziet het gezicht van afgedwongen mannenverafgoding.

Zie de kinderen die met honger naar bed gaan. Binnen 1 dag is dat te stoppen.

En zie ze weigeren.

En zie de wereld die weigeraars verafgoden.

Bescherming onttrokken. How convenient.