Verschil tussen overvloedsprincipe en overschotsprincipe

Deze verbeelding is de werking van het overvloedsprincipe: de mens als open source. Wat betekent: de mens in haar vrije levenskracht is een eindeloos toevoegende bron op aarde.

Zorgen dat op zijn minst 1 persoon zo kan leven op aarde, deze normale ervaring van zichzelf en deze normale ervaring van het leven en deze normale ervaring van diens omgeving, kan ervaren, betekent dat je als (al dan niet zichtbare) omgeving naar die persoon maandelijks bestaansgeld door laat stromen, want in geld ligt ‘vrije toegangswerking’ opgeslagen in the reality of the now, dat weet iedereen. 

Als mensen vanuit deze normale fysieke levensvrijheid leven, dan zullen zij totaal nieuwe dingen gaan ontsluiten. Wij hoeven niet bij voorbaat te weten wat er dan nieuw ontsloten wordt, noch wanneer dat dan gebeurt, noch hoe. We beseffen dat de werking van het leven zelf, het overvloedsprincipe is: het leven in vrijheid creëert, creëert, creëert. Kijk maar naar een tuin de je niet onderhoudt: dan stopt het groeien niet, er blijft van alles groeien.

De mens in fysieke vrijheid (en ik heb het hier over: ‘weten dat je de rest van jouw leven in fysieke vrijheid bent’, ik heb het dus niet over 1 dagje fysieke vrijheid…) zal heel andere dingen laten ontstaan dan een mens die aan allerlei onzinnige opdrachtjes moet voldoen, opdrachtjes van mensen die hun eigen bewustzijn niet op pijl hebben en daarom vinden dat je eerst van alles en nog wat te bewijzen hebt en dan pas mag je ‘iets’en dat ‘iets’ dat je dan mag, is dan ook nog voorgekauwd. Bijvoorbeeld: ‘Je moet eerst een baan hebben, dan pas mag je geld hebben, en dan mag je met dat geld belasting betalen’……..

De maatschappij blijft hierin vastlopen. Toch hoeven we ons daar geen zorgen om te maken; ‘de maatschappij’ is niet ons probleem. ‘De maatschappij’ is een grote crowd, dus als de maatschappij klaar is met hoe het er nu aan toe gaat, dan geeft ze zelf ook maar een nieuwe respons; dan is ze samen een mega respons. Zolang ze die respons helemaal niet geeft, als grote crowd, val dan ook niet in de valkuil die die grote crowd voor je legt: alsof jij wat voor die mega crowd, ‘de maatschappij’ moet doen, in plaats van dat ze het zelf doet.

De nieuwe respons is in haar schitterende gewaad van de waarheid van het leven (we kosten niets), op het moment van schrijven al 11 jaar lang beschikbaar. En zie de mega crowd ‘maatschappij’ zwijgen…. tuin er niet in, alsof je iets voor die zogenaamd arme, arme, arme maatschappij iets zou moeten doen.

De cirkel in de tekeningen die ik hier plaats, is het fundament onder onze levensvoeten.

We weten nu dondersgoed dat die moet zijn: onze vrije levenstoegang. Toepasbaar gemaakt via bestaansgeld.

We weten dus dat ons maar 1 ding te doen staat: mensen terugbrengen naar hun vrij levenstoegang; zorgen dat ze vanuit bestaansgeld kunnen leven. Meer is het niet. Het is zo afschuwelijk eenvoudig, dat je broek ervan afzakt. 

Zo zijn wij de faciliteerders van het normale samenleven. Wij faciliteren de normale bedding onder iemands voeten.

Natuurlijk dient de persoon zichzelf dan niet alsnog kunstmatig te gaan belasten. Die persoon dient niet alsnog tonnen extra geld bij de banken aan te gaan maken en zo zelf weer een strop om diens eigen leven heen te leggen. In dat soort oude responsen zijn we niet meer geïnteresseerd. We laten dus niet doorstromen naar mensen die zelf met het oude blijven doorgaan, want die blijven het oude dan ontsluiten. En daar zijn we klaar mee. We laten doorstromen naar mensen die wezenlijk van identiteit zijn veranderd, of misschien altijd al de normale identiteit hebben gehad, maar er niet naar konden handelen/leven, omdat de wereld om hen heen alleen maar vanuit het oude koos te verbinden.

De regering en haar structuren zijn er niet om ons te faciliteren vanuit vrije levenstoegang. Dat weet je. Dat wist je waarschijnlijk al, en het e-boek ‘Als de regering ineens oplost‘ heeft dit expliciet aanwijsbaar gemaakt; de valse laag over het leven heen is ooit ontstaan vanuit het willen overheersen van het leven. Dat is haar bestaansgrond, niets anders.

Dit wil overigens niet zeggen dat je nu geen contact meer met de regering zou moeten hebben. Dat moet je nu juist wel. Als een dief jouw auto steelt zeg je toch ook niet: ‘Nou, ik wil geen contact met de dief, ik bouw/koop wel een nieuwe auto, en ik ga niet eisen dat ik terug krijg wat van mij is, want ik wil geen contact met de dief’.

Natuurlijk moet je wel degelijk contact willen met de regering, want je wilt terug wat van jou is. Jouw contact met de regering is dus de eis dat ze je teruggeven wat van jou is. Dit kan je bijvoorbeeld met petities doen. En als de regering weigert, dan ga je dus naar de rechtbank. Je kunt bijvoorbeeld gaan crowd suen.

De wereld doet alsof er niets gebeurd is sinds 2006. Zo zeg. We hebben aan 1 stuk door aan de faciliterende kant gestaan. Vandaar dat het hele pad helder is, inclusief tools. Hoe makkelijk aangereikt wil je het hebben?

Maar iedereen is geleerd om alleen maar in termen van ‘geld’ te denken: ‘Ik wil mijn bestaansgeld, en als je dat niet voor me regelt, dan werkt jouw ‘ideetjes’ dus niet…………… Dat is de gedachte van de oude psyche die haar of zijn medemens alleen maar kan zien als een tool. Dat is het slavenbewustzijn: iedere mens bezien als een tool. Dus niet zelf gaan staan in de positie van de faciliteerder van het normale samenleven, wat dus niet alleen is: bestaansgeld door laten stromen, nee, ook al dit bewustzijn bieden, en handvatten, en je professie laten transmuteren zodat je professioneel bent in te huren vanuit het nieuwe samenleven, het normale samenleven.

Binnen het normale samenleven is iedereen faciliterend en beschermend aan dit normale samenleven. Als je je daaraan probeert te onttrekken, dan leef je dus vanuit het beslaafbewustzijn, probeer je een ander te beslaven: je vindt dat ‘die ander’ er maar voor moet zorgen dat het normale samenleven er voor jou is, je wilt zelf geen onderdeel van het fundemant eronder zijn. Tja………… Dit herkennen we binnen het normale samenleven natuurlijk meteen.

De verbeeldingen die ik in deze tekst gebruik, hebben in verschillende lagen van het leven, een andere betekenis. Je zou de verbeelding hier links bijvoorbeeld ook ‘intuïtie’ kunnen noemen: ‘dat wat vanzelf uit ons ontspruit’. Maar ook: ‘dat wat vanzelf uit het leven ontspruit’, als we vanuit onze vrije levenskracht samenleven.

Zoals het er nu aan toe gaat, ontspruit er niets vanzelf uit het leven, want alles wordt onder controle gehouden. Van geboorte af aan wordt je duidelijk gemaakt: ‘Doe goed je best op school, WANT later, als je groot bent, moet je aansluiting in de oude wereld kunnen vinden, want anders ga je dooooooood, want dan heb je geen geeeeeeeeeld……’

Tja, al zouden we het maar voor 1 persoon nou eindelijk samen (als het normale samenleven) anders inrichten: bijvoorbeeld een 18-26 jarige vanuit diens normale vrije levenstoegang laten leven. Dan zou ik al zoooooo blij zijn. Dat zou mij echt het ‘eindelijk!’ gevoel geven.

En daarna de volgende, en de volgende…… Ja, ik ga natuurlijk niet net doen alsof er in Nederland een gigantisch gebrek aan geld is, en dat ik dan maar blij moet zijn als slechts 1 persoon die zelf ook het nieuwe samenleven is, vanuit bestaansgeld (lees: vanuit vrije levenstoegang) kan leven…… Nee hoor… het barst van het geld in Nederland.

Er is bij heeeeel veel mensen in Nederland echt een overschot aan geld.

En hier komen we op het verschil tussen het overvloedsprincipe en het overschotsprincipe.

Het overvloedsprincipe is het levensprincipe: in haar vrijheid IS het leven het overvloedsprincipe, het leven is haar eigen creator. Dat weet je. En we weten dat de mens 100% vanuit dt overvloedsprincipe werkt, vanuit haar fysiek vrije levenstoegang.

Het overschotsprincipe betekent dat jij eerst alle overvloed naar jouzelf toe wilt trekken, om overschot bij jouzelf te laten ontstaan, om vanuit daar, vanuit jouw persoonlijke voorkeuren, weer wat terug te laten vloeien, naar mensen, als die jou ‘bevallen’. En ‘een arm, zielig mens zijn’, is dan een staat die jou bevalt: dan kan je al jouw overschotten laten gelden, en ben jij de lieverd. En het maakt niet uit of dit nu het bekende ‘tweedehandsmarkt overschot’ is (bijvoorbeeld teveel tomaten voor jezelf gekocht hebben, en dan vlak voordat ze gaan rotten, het snel even aan een arm iemand geven), of dat het ‘geld overschot’ is, dat je naar arme mensen laat vloeien.  Het is het overschotsprincipe.

Nu staat er niet in de vorige alinea dat je niet rijk zou mogen zijn, omdat dat dan riekt naar het overschotsprincipe. Nee hoor, als we allemaal samenleven vanuit bestaansgeld, zal het nog steeds zo zijn dat sommige mensen heel rijk kunnen worden, omdat ze iets bieden wat iedereen wil hebben. Maar dan is het geen kwestie meer van het ‘eerst onttrekken van de vrije levenstoegang bij een ander’…… Want iedereen heeft de eigen vrije levenstoegang dan. ‘Rijk zijn’ is dan niet meer gebaseerd op de onttrekkingskracht. Capice?

Aangezien we vanuit onbewustzijn altijd het oude hebben opgebouwd, heeft de oude rijkdom dus een wezenlijke stap te maken: de grond onder het normale overvloedsprincipe van het leven, de grond onder de normale levenswerking, terug installeren: het door laten stromen van bestaansgeld: de normale grond onder iemand(en)s levenskracht bedden. En ook dit kan je vergezeld laten gaan door een petitie/crowd suing proces, dat weet je; zie de eerste petitietekst.

Besef wel dat ik het heb over het ‘door laten stromen naar het normale samenleven’.

Ik heb het dus over het door laten stromen naar mensen die vanuit de rechterkant van deze verbeelding aan zichzelf refereren.

Natuurlijk kan je ook door laten stromen naar mensen die vanuit het oude blijven samenleven, vanuit de linkerkant van de verbeelding blijven leven. Je bent een vrij mens. Doe wat je wilt. Ik maak helder wat het verschil is.

In de oude wereld kan je bijvoorbeeld een crowd suing proces faciliteren, door die te bekostigen, of door er zelf ook in te gaan staan.

Het zojuist genoemde crowd suing proces komt vanuit mensen die AL hun bestaansgeld hebben, door een of andere vorm van uitkering. Echter, de daarbij horende vrijheid hebben ze nog niet. Het gaat hierin dus niet om ‘door laten stromen naar deze mensen’. Nee, zij hebben hun bestaansgeld al.

Het proces dat zij nodig hebben, is dus iets anders, en dit proces dienen ze zelfsamen te doen: het crowd suen. Ze moeten dus niet net doen alsof ze hun bestaansgeld nog niet hebben. Dat hebben ze wel. Maar in ruil daarvoor worden ze op allerlei manieren lastig gevallen. En daar zijn ze zelf bij… Ze moeten dit zelf on-acceptabel vinden, en vanuit daar gaan crowd suen (bijvoorbeeld). Zij dienen dus niet te zeggen / te verwachten ‘Dat dat nieuwe samenleven er maar voor moet gaan zorgen dat er voor hen een verandering optreedt’. Nee, binnen het nieuwe samenleven, het normale samenleven, kom je voor jezelf op; je beslaaft een ander niet, alsof een ander maar voor jou moet opkomen, in plaats van dat zelf te doen. Dat dienen ze dus zelf(samen) te doen. En ook hierin zijn dus al handvatten geboden. En doen ze het niet, nou, dan doen ze het niet. En doen ze het wel, dan kunnen anderen daarin allicht de keuze maken om dit te willen ondersteunen, en dan van alles toe te voegen aan het proces. Allicht. Maar dat is dus heel iets anders dan ‘samen als een sub crowd van honderden duizend mensen niets doen, verwachten dat iemand anders het voor je doet’…..

Zie je: dit is dus ‘faciliterend zijn’. Ik zeg niet wat je moet doen, ik laat zien dat er zoveel is dat je kunt doen. En ik maak helder dat je een ander niet dient te beslaven in jouw verwachtingen, alsof een ander iets te bewijzen heeft aan jou……..

Besef dat we 100% vrij zijn om zelf normaal samen te leven. Ik leef dit al sinds 2006; niemand heeft me dit verboden, en ik leef het nog steeds.

De vergissing die mensen maken, is dat ze denken dat de regering het probleem in samenleven is. Dat is ze niet. Zoals gezegd: jij kunt direct hetzelfde doen als ik: ik laat al sinds 2006 doorstromen, en ik heb alle oude keuzes los gelaten in mijn leven. Ieder ander kan dit dus ook. Iedereen is dus helemaal zelf het probleem, wat betreft het normale samenleven.

Het probleem dat de regering wel degelijk is, is dat ze alle niet-samenlevers faciliteert (maar dat is niet het probleem), en ons daarvoor meent te mogen belasten. Ja, dat laatste is wel degelijk het probleem. Maar ik heb geen enkele interesse in een stroming die loopt te blaten over belastingen die ze niet willen betalen, terwijl ze zelf nog niet zijn begonnen met het normale samenleven.

Mensen die tonnen extra geld voor zichzelf blijven aanmaken, terwijl ze weten dat een ander dat niet mag, en dan gaan zeuren dat ze belastingen moeten betalen…. I don’t buy it. Dat is het overschotsprincipe blijven hanteren…. en dan gaan lopen klagen dat er dan herstel voor anderen moet zijn. Is dat wat zeg.

Je begrijpt dat ik daarin niet geïnteresseerd ben. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de eerste petitietekst staat: WEL door laten stromen (zodat mensen vanuit de normale overvloedsprincipekracht van het leven hun eigen leven kunnen laten ontsluiten). Daarin niet eerst wat aan iemand hoeft te bewijzen. 

En dat wat we zo door laten stromen, dan bij onze belastingaangifte kunnen aftrekken. Als start.

Hoewel dit nog niet kan (dit aftrekken bij belastingaangifte), laat ik toch al sinds 2006 doorstromen. Ik zou nu graag kunnen laten doorstromen naar 18-26 jarigen die een juridische professie hebben, en vanuit hun vrije levenstoegang (die we als het normale samenleven dan bieden/bedden), de nieuwe professionele impuls binnen de rechtswereld zullen vormen.

Door hen de nieuwe impuls te laten ZIJN, binnen de rechtswereld, zijn we al klaar.

Dat er dan ook nog wel daadwerkelijk crowd suing processen moeten volgen, is simpelweg een mogelijkheid die daardoor werkelijkheid wordt. Maar de essentie is dat we ervoor moeten zorgen dat de nieuwe professionele impuls er binnen de rechtswereld kan zijn. Dat jonge juridische professionals dus vanuit hun vrije levenstoegang aanwezig zijn: onschendbaar dus, binnen de rechtswereld, onschendbaar op hun vrije levenstoegang, want die faciliteren de mensen om hen heen, die bieden die bedding, die bieden die bescherming….

‘Faciliteren’, ‘Bedden’, ‘Beschermen’, liggen erg in elkaars verlengden…..

Het kan dus gebeuren dat als we jonge juridische professionals de nieuwe vrije professionele impuls binnen de rechtswereld laten zijn, dat ze dan voor andere cases kiezen te gaan, dan dat ik zelf zou willen. Misschien nemen ze wel een case van de linkerwereld aan. En hebben ze dan geen tijd om cases aan te nemen waar ik zelf voor zou willen gaan (zie de eerste petitietekst). Tja… dat is dan wat het is… het blijft het faciliteren van de vrije impuls……… en dan zal zich ontsluiten wat ontsluiten zal…..  Ik heb geen enkele behoefte om dat onder controle te houden .

Ik toon jou hier rechts een sheet met verbeeldingen die je op eigen manieren van betekenis kunt voorzien. Probeer voor jouzelf via de verbeeldingen het verschil te duiden tussen de oude wereld en de normale wereld. En het verschil tussen het bedden en beschermen van het overvloedsprincipe van het leven, en het vanuit het overschotsprincipe proberen te sturen van het leven.

Je kunt de verbeeldingen op verschillende lagen van het leven toepassen. En dan veranderen ze misschien van naam voor je. Prima.

En als je niets met (deze) verbeeldingen hebt, ook goed. Do your thing.

En oh ja… ken niets anders aan deze tekst toe, dan het zijn van de overvloedswerking van het leven: vanuit het in leven zijn, laten we van alles en nog wat ontstaan. En als bewustzijnskunstenares laat ik teksten, verbeeldingen, en songs ontstaan. Die zijn de dragers van mijn bewustzijnsoverdracht. Ik laat me hierin niet leiden door de oude agenda’s van iedereen die vanuit het oude blijft verder gaan. Dat is alles.

Mijn levensbeschikbaarheid is vanzelf vanuit het normale samenleven dat ik met de wereld leef, ook al leeft de wereld haar niet met mij.