Waarom mogen banken niet instorten?

Je kunt liever een depositobank hebben dan een oude bank. Dat kan. Het kan jouw eigen voorkeur zijn.

Maar dat is nog wat anders dan bang zijn voor het instortingsgevaar van de oude banken, en daarom iets anders willen; daarom een depositobank willen. Dan komt jouw keuze niet vanuit een voorkeur voort, maar vanuit angst voor de werking van het instortingsgevaar van de huidige banken. Dat kan ook. Laten we daar even verder op inzoomen, op dat instortingsgevaar.

We zijn inmiddels alweer 10 jaar verder, sinds 2008. En dus mogen we hopen dat iedereen nu voor zichzelf meer helderheid heeft gekregen waarom de angst dat banken in zouden storten nou toch zo groot was? Wat is het probleem nou eigenlijk, als banken instorten?

Wist iedereen eigenlijk wel dat jouw geld tot aan een ton gegarandeerd is? Dat het voor de meeste mensen dus helemaal niet uitmaakt als een bank instort, omdat jouw geld (en dat van jouw partner) tot aan een ton toch wel blijft? Of weten de meeste mensen dat pas sinds 2008? Ja, dat laatste is denk ik het geval. Dus dat instortingsgevaar vormt voor het individu niet per se een probleem, behalve voor de nogal rijken, want die kunnen hun geld boven de 1 ton verliezen. Ah, nou, laten die rijken dan vooral zelf voor een depositobank gaan staan: daar kan hun geldbedrag niet instorten.

Nou, zie je de rijken met zijn allen een waanzinnig grote inspanning maken om te zorgen dat die depositobank er komt? Nee dus. Zie je ze druk druk druk bezig met crowd suing processen die ze makkelijk samen kunnen betalen, om te zorgen dat die depositobank er komt? Nee dus. Terwijl we hen toch al alle handvatten aangereikt zijn. En vergeet niet wat OnsGeld.nl en FullReserve.nl al gedaan hebben op dit vlak.

Dus…. laat die banken dan maar gewoon instorten, bij een volgende crisis. Dan verliezen rijken hun geld, maar dat wisten ze nou inmiddels wel, en ze weigeren tot aan de dag van vandaag om een niet meer te negeren crowd te zijn, en af te dwingen dat die depositobank er komt. Nou, dan komt ie er dus niet, nou, hun eigen luxe probleempje dan, toch?

Waarom zijn er banken gered? Waarom was dat? Om het spaargeld van de rijken veilig te stellen? Was dat de grote reden? En daar moest de hele maatschappij voor in paniek zijn? En wat verwachten de rijken dan bij het volgende instortingsgevaar? Dat alle media dan weer een gigantisch podium gaan bieden voor de angst van de rijken, dat hun geldbedrag instort, terwijl ze zelf geweigerd hebben om te gaan staan voor een depositobank?

De geluiden beginnen alweer aan te zwellen ‘dat alles toch weer gaat instorten, en dit keer erger dan in 2008’. Nou, laat maar gebeuren dan, want rijken vinden dat toch al geen enkel probleem: ze dwingen tenslotte niet af dat de depositobank er komt. En voor de anderen is het totaal geen probleem dat een bank instort: jouw geld is toch wel verzekerd tot aan een ton.

Dus:

  • Dat banken gaan instorten a la 2008, een komende downfall, dat vindt niemand een probleem. Want have’s en Jeroen Dijsselbloem gaan niet staan voor de depositobank. Niet wezenlijk.
  • Maar als de banken gaan instorten door een depositobank, dan is de instorting ineens wel een probleem. Vindt Jeroen Dijsselbloem.

Maar het is dus voor niemand persoonlijk een probleem, dat de oude banken instorten door een Deposito Place, juist omdat je zelf je geld dan bij Deposito Place neer kunt zetten, en jouw geld dan helemaal geen risico meer loopt. Dus wat zou het jou dan nog uitmaken dat de oude banken instorten oplossen door het aanwezig zijn van een Deposito Place? Sterker nog, de regering kan zelfs het beste zeggen: ‘Zodra er een Deposito Place is, dient iedereen hun geld daar op te zetten, zodat al het geld verdwijnt bij de oude banken, en er ook geen garantie van 1 ton meer geregeld hoeft te worden, want je geld is dan toch wel veilig, bij een Deposito Place. En de oude banken storten dan niet in, ook al haalt iedereen hun geld daar dan weg, want met de term ‘instorten’ lijkt het net alsof ze dan van de aardbodem verdwijnen, en dat is niet zo. Ze zijn er dan gewoon nog, maar ze zijn dan alleen nog maar administratieve schuldenkarkassen, wat geen enkel probleem is, want wij als regering bepalen wat een probleem is en wat niet bij de banken, want wij bepalen de verhouding schuld/ geld bij een bank die we tot probleem definiëren of niet en wij als regering beslissen dat het in deze transitie geen enkel probleem is dat de oude banken dan alleen nog maar schulden registraties zijn.’.

Dus wat is nou toch het geheimzinnige grote probleem als er een Deposito Place komt?

Nou, dan moet het probleem iets te maken hebben met ‘het collectief’; dan moet de angst dat de oude banken instorten, als er een Deposito Place is, iets te maken hebben met de sociale voorzieningen die dan niet meer goed gaan? Volgens wie?

‘Ja, want als rijken hun vele geld zien verdampen, omdat de oude banken instorten, dan kan dat geld ook niet meer belast worden, en dan komen we geld tekort voor alle sociale voorzieningen’. Nee, dat probleem is al lang opgelost: die sociale voorzieningen voortaan via niets kostend bestaansgeld laten gaan. Dus nee, dat kan het argument niet meer zijn.

En daarbij: we mogen er juist vanuit gaan dat rijken niet hun geld verliezen als er een Deposito Place is, dat ze op de dag dat er een Deposito Place is, allemaal onmiddellijk hun spaargeld bij de Deposito Place neerzetten. Dat al het geld dat ze via bankproducten hebben geïnvesteerd dan nog in het oude circuit van die oude bankproducten rondzwerft, dat is geen enkel probleem. Als iedereen hun geld in 1 klap weghaalt bij de oude banken, richting Deposito Place, dan zijn de oude banken alleen nog maar administratieve schuldenkarkassen, no problem, iedereen moet toch gewoon hun schuld aflossen. En de banken zijn dan in 1 klap alleen nog maar datgene wat ze horen te zijn: ze bieden investeringsproducten aan waarmee ze met jouw geld investeren, en dat is helemaal aan jouzelf of je daaraan meedoet of niet, dat kan nooit een probleem van het collectief zijn. Dus nee, een Deposito Place vormt geen enkel probleem, want als de oude banken dan zonder geld komen te zitten, dan zijn ze dus alleen nog maar een investeringsproducten omgeving. No problem.

‘Oh, nou, maar als een bank wel instort, dan kan die geen leningen meer verzorgen, en dat is slecht voor de economie.’

Nee, dat economie-argument is ook al lang opgelost: de sociale voorzieningen voortaan via niets kostend bestaansgeld laten gaan, dan hoeven we de economie daar niet meer voor te belasten, dus de economie maakt dan niet meer uit. Dus nee, dat kan het argument ook niet meer zijn.

Ja, ik herhaal het allemaal nog maar een keer.

‘Nou, banken zijn echt echt echt nodig om leningen te verstrekken’, zegt Jeroen Dijsselbloem. Ach, wat een pathetiek. Als mensen per se een lening willen hebben, dan zijn ze bereid om er rente voor te betalen. En dus zijn er mensen met geld, die die leningen kunnen verstrekken en zo die rente kunnen krijgen. Dat heet nou vrije marktwerking. En vanuit een Deposito Place is dat waanzinnig makkelijk te regelen, want daar kunnen gewoon crowd functionaliteiten voor gemaakt worden, binnen een Deposito Place. Of mensen die dan toepassen, dat is helemaal hun eigen keuze, dat heeft dus niets met de rest van de Deposito Place gebruikers te maken. Als iemand mij 1000 euro wil lenen, met de afspraak dat ik er 1100 voor terug moet betalen, dan is dat iets tussen die persoon en mij. En geen enkel probleem.

‘Nee’, zeggen politici: ‘We bedoelen natuurlijk echt belangrijke leningen. Niet van die onnozele flutdingetjes als 1000 euro. Nee heel belangrijke leningen, zoals bijvoorbeeld een miljoen aan lening voor een start-up van een bedrijf dat met robotisering bezig is. Dat soort belangrijke dingen, waar we niet zonder kunnen.’ Ja, lachen, die wereld die zichzelf zo belangrijk weet te maken. Vanuit bestaansgeld hebben we alles al wat we nodig hebben, en iedereen die mega groteske plannen heeft voor van alles en nog wat, die moet maar gewoon zelf regelen dat die die lening voor elkaar krijgt, daar hoeven politici niet voor te zorgen. Het argument dat het nodig is om daarmee economie te creëren, wat we nodig hebben omdat we die dan kunnen belasten zodat we dan sociale voorzieningen hebben, is al lang voorbij: vanuit bestaansgeld, wat niets kost, is die kunstmatige afhankelijkheid van de economie voorbij.

‘Nee, nou, ok, dan maar niet voor iets zoals robotisering. Maar dan toch op zijn minst voor de huizenmarkt!’. Hoezo? Het is toch helemaal prima als mensen hun huizen aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Dan gaan de prijzen prima omlaag. Prima voor de volgende generaties. En kunnen mensen gewoon voor crowd leningen gaan. Als iemand een huis van een miljoen wil kopen, en daar geen crowd lening voor krijgt, dan gaan we niet net doen alsof die persoon zielig is en het hele systeem daar op afgestemd moet worden. ‘Nee, maar iemand die een huis van een miljoen koopt, die brengt wel heel veel belasting in het laatje, dus vandaar dat we wel het hele systeem er op afstemmen.’ Dat argument is ook al verdwenen vanuit bestaansgeld; vanuit bestaansgeld zijn er geen belastingen meer nodig, dus de koop van een huis hoeft niet meer belast te worden. Dus nee, rijk zijn is geen zieligheidsargument meer om heel het systeem in te richten op het willen kunnen aanmaken van extra geld. Als je rijk bent, dan koop je maar gewoon een huis dat je je van je rijkdom kunt veroorloven. What’s the problem?

Vanuit niets kostend bestaansgeld is door al dat oude al een streep gezet.

Het antwoord is dan natuurlijk: ‘Ja maar bestaansgeld is toch nog helemaal niet geïmplementeerd!’. Ja, ok, maar daar moet iedereen zelf al lang een niet meer te negeren crowd in willen zijn. En als iedereen dat weigert, tja, dan weet je dat als banken gaan instorten, dat je dan precies tegen dat gemis aan gaat lopen: dat er nog altijd niet voor bestaansgeld is gekozen. Maar dat wil iedereen zelf; iedereen wil zelf zo graag hun mond houden over de betekenis van ons niets kostend bestaan(sgeld).

Dus, ga nu nog eens hard verzinnen waarom het erg zou zijn als banken in zouden storten, als er een depositobank komt. Wat zou er nou zo erg aan zijn als er van de oude banken dan niet eentje meer overeind zou blijven staan? Wat is er nou zo erg aan als iedereen naar de depositobank zou rennen, en al het geld daar dan ineens staat, en de oude banken dus geen geld meer zullen hebben, slechts als een administratief schuldenkarkas zouden overblijven?

Het antwoord is voor jouzelf, ik hoef er niets mee, ik sta al lang voor bestaansgeld, ze is het totale antwoord al. Banken mogen dus gewoon oplossen vanuit het aanwezig zijn van een Deposito Place, no problem. Dat het nu als ‘instorten’ wordt ervaren, alsof het out of controle en onverwachts en erg is, is framing. Die typische angst framing die ervoor zorgt dat de maatschappij vanuit angst een carte blanche blijft geven aan de regering.

Deposito Place en bestaansgeld…. kosten beide niets, en zijn beide in no time te realiseren.

Deposito Place: gewoon even een kopietje van een bank applicatie maken.

Bestaansgeld: 1 programmeerregel en een centrale bestaansgeld rekening die in het rood mag gaan, wat dus gewoon heet: geldcreatie.

Hoe simpel wil je het hebben.

Depositobank: een kopietje van een bestaande bankapplicatie de lucht inbrengen, iedereen hun geld daar naartoe brengen. Klaar, hoe simpel wil je het hebben. De oude banken zijn zo geen geldopslagpunten meer, noch geldcreatie punten, ze voeren alleen nog maar investeringsproducten, en dat is ieders eigen risico. De oude banken blijven wel als de oude schuldenregistraties in stand, die ze nu ook al zijn, en dat is geen enkel probleem. Sterker nog: de regering kan al die schulden-spreadsheets in 1 spreadsheet zetten en afkondigen dat iedereen hun oude lening-aflossingen voortaan moeten doen naar de centrale bestaansgeldrekening.

De vorige alinea bestaat uit 5 zinnen. En als iemand vragen heeft bij 1 van die zinnen, dan kan jij het nu uitleggen.

Dus waarom zou het überhaupt in stappen moeten gebeuren? Ach, ik geef gewoon zicht op 1001 mogelijkheden, door je mee te nemen in allerlei stappen in jouw bewustzijn, en iedereen gaat maar staan voor waar die voor wil gaan. En ik laat zien dat er voor ieder argument dat de regering gebruikt om een depositobank tegen te houden, gewoon een antwoord is. Zoals bijvoorbeeld: ‘Oh, als je door jouw eigen incompetentie bang bent voor instortingsgevaar, dan begin je toch met kleine stapjes, dan begin je bijvoorbeeld met 24-26 jarigen’.

Nou, ga nou nog eens hard verzinnen waarom het erg zou zijn als banken in zouden storten op zouden lossen, als er een depositobank komt.

En ga nou nog eens hard verzinnen waarom mensen wel weer aan het roepen zijn dat alles gewoon weer gaat instorten, dat de regering niets geleerd heeft; waarom mensen wel dat soort berichten aan elkaar doorstuurt, maar vooral niet voor een verandering gaan staan en ook vooral geen berichten doorsturen waaruit blijkt hoe simpel het antwoord is: een depositobank, en bestaansgeld. Nee…… maar wel instortingsgevaar berichten doorsturen, dat wel, want dan lijk je zo’n wijze voorspeller of zo?