Zelfverklarende elementen

We hebben het met de depositobank niet over berekeningen die eerst plaats moeten vinden, noch over links-rechts gesprekken over economie of uitkeringen, of wat dan ook. De depositobank is volledig zelfverklarend.

Zelfverklarende keuzes zijn keuzes die je volkomen kent, als de keuze heeft laten zien hoe ze eruit zien. Wysiwyg: what you see is what you get.

Het zijn keuzes waarvoor je geen autoriteit buiten jouzelf nodig hebt, om de betekenis van de keuze te begrijpen. Er hoeft dus niet eerst een econoom ingehuurd te worden, geen politicus, geen andere goochelaar. De keuze zelf is de totale verklaring. En dus kan je makkelijk bepalen of je die keuze wel of niet wilt maken.

Een depositobank is een zelfverklarende keuze: je weet dat er niets met jouw geld wordt gedaan, je bent de enige die over jouw geld beslist. Je weet dat je ook geen rente krijgt, en je weet dat je er geen extra geld voor jezelf kunt aanmaken. En dus weet je dat jouw geld bij een depositobank geen enkel risico loopt, want er wordt niets mee gedaan. De keuze zelf, de keuze om zo’n omgeving te hebben, is de totale verklaring.

Dat de regering er wel degelijk een heel verhaal bij gaat halen, om te verklaren waarom de huidige banken niet tegen het bestaan van een Deposito Place kunnen, is geen referentie naar de depositobank, maar naar die banken zelf. De regering zegt dus letterlijk dat de banken geen zelfverklarende keuzes hebben gemaakt; want de banken hebben ook nog een verhaal buiten zichzelf nodig en dat is: ‘Dingen zoals een depositobank moeten uitgestoten worden’. Banken maken dus geen wysiwyg keuzes. Hun keuzes zijn niet zelfverklarend, ze hebben er het toolen van de wereld om hen heen voor nodig. 

En de regering is zo gek om dat nog te faciliteren ook, ze faciliteren het toolen van de wereld, uit naam van de keuzes van banken, keuzes die dus niet zelfverklarend zijn.

Ah…laat dat nou toevallig precies het patroon zijn waar het over gaat….

Buiten het feit dat de depositobank zelfverklarend is over zichzelf, verklaart ze ook nog eens helemaal vanzelf wat het probleem in het oude nou precies is.

En dat geldt voor alle twee de uitgestoten elementen:

  • Een Deposito Place
  • Ons niets kostend bestaan (zichtbaar te maken via bestaansgeld)

Deze beide uitgestoten elementen zijn zelfverklarend en allesverklarend: ze verklaren volkomen wat er gebeurt als je wel voor hen gaat. En ze verklaren ook volkomen wat er in het huidige allemaal gaande is: de verklaring van alle problemen die er zijn, is:

hun uitgestoten staat.

Beide elementen verklaren dus volkomen waar alle shit in het oude nou precies vandaan komt: die komt voort uit de uitgestoten staat van deze twee elementen: bestaansgeld en depositobank.

Je hebt dus geen enkele ‘autoriteit’ buiten jouzelf meer nodig om de dingen waar te nemen: je ziet nu zelf alles, door de twee uitgestoten elementen, die volledig zelf verklarend zijn en alles verklarend zijn.